Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 28.11.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.12.2013 Dohoda o prenajatí oplotenia pre účely verejného osvetlenia - umiestnenie troch svietidiel... Peter Sklenárik a Eva Sklenáriková, Plavnica 460   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 4/DZ221101207300104 5.8.2013 Dodatok č. 4/DZ221101207300104 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000057886Q 14.5.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, adresa odberného miesta:... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2014/064 - PP 16.5.2014 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka, stavba "Rozšírenie NN siete... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.7.2014 Zámenná zmluva Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 230666-2014 14.11.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 230666-2014, slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 705/330/14P 13.1.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre polyfunkčný dom č. 217. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 14.1.2014 Objednávky za rok 2013 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 12.2.2015 Objednávky za rok 2014 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Rámcová kúpna zmluva 15.1.2015 Dodávanie vodárenského, kúrenárskeho, plynárenského materiálu, sanity a príslušenstva... Pavol Maráček - EMPIRIA, Piešťany   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2015 25.2.2015 Rámcová zmluva na poskytovanie služieb "Odborné činnosti a odborná pomoc pri verejných... INPRO POPRAD, s. r. o. 36501476  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.2.2015 Predmetom zmluvy je vykonávanie činnosti mandatára na predchádzanie vzniku pracovných úrazov... Ing. Pavel Fedorko 37682075  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 212/330/15P 26.3.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre budovu pre kultúrne účely, č.... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 213/330/15P 26.3.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre poštu, č. 217 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36500968  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.4.2015 Predmetom dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho z... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Sulín sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Sulín 00330191  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.6.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Matysová sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Matysová 00330051  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.7.2015 Účastníci dohody - Obec Plavnica a obec Legnava sa dohodli na Spoločnom školskom obvode... Obec Legnava 00329991  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská CPPO-OA-2015/003968-049 11.3.2015 Darovacia zmluva o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. Slovenská republika je... Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR 00151866  0,00  
Export do csv