Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504A5 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Marián Imrich, Eva Imrichová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504A6 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Wieslaw Wojciech Pilch, Eva Pilchová    
Detail Zmluva Dodávateľská D2 504A7 25.5.2023 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28. 09. 2020. Karol Kušnír    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504A8 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 09. 2022. Bc. Terézia Fabisová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504B1 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Peter Hamborský, Monika Hamborská    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504B2 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Martin Lapšanský, Katarína Lapšanská    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504B3 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 08. 2022. Mária Štupaková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504B4 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Pavol Nedbal    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504B5 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 03. 2022. Lucas Vnenk, Wiktoria Vnenk    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504B6 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Peter Kmeč, Drahomíra Kmečová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504B7 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 19. 01. 2022. Erika Tomková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504B8 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 16. 12. 2020. Rudolf Krajger    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505A1 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Marta Pavlovská    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505A2 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Margita Nemergutová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505A3 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 09. 2022. Miroslava Pjechová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505A4 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Helena Hudáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505A5 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 16. 12. 2020. Peter Chovanec, Ivana Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D2 505A6 25.5.2023 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 08. 2020. Patrik Krafčík    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505A7 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Milan Repka, Zuzana Repková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505A8 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Viera Chovancová    
Nastavenia cookies