Dodatok č. D1 504A6

Typ: Dodávateľská
Číslo: D1 504A6    
Predmet : Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. 
Partner: Wieslaw Wojciech Pilch, Eva Pilchová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 25.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-wieslaw-wojciech-pilch-a-eva-pilchova.pdf, Veľkosť: 125.73 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt pravý v obytnom dome č. 504, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.

Nastavenia cookies