Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820102 7.6.2012 Dodatok č. 2 DZ221401203820102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012/šú 3.7.2012 Zmluva o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotín   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Zámenná zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva AUTODOPRAVA Dávid Olejnik, Spišský Hrušov   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2/DZ221101207300102 22.5.2013 Dodatok č. 2/DZ221101207300102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava 00156621  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3/DZ221101207300103 22.5.2013 Dodatok č. 3/DZ221101207300103 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3 18.7.2013 Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 386/05/VK/DV,DK, ktorého... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2 28.8.2013 Zmena bankového spojenia a čísla účtu zhotoviteľa, projekt "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Plavnica" VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 100781198 9.8.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy, Plavnica 244 Východoslovenská distribučná, a. s., Košice   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 115641-2013 10.10.2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000693847R 17.10.2013 Zmluva o pripojení - Plavnica 93 Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000649379Y 28.11.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy v rámci maximálnej... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.12.2013 Dohoda o prenajatí oplotenia pre účely verejného osvetlenia - umiestnenie troch svietidiel... Peter Sklenárik a Eva Sklenáriková, Plavnica 460   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 4/DZ221101207300104 5.8.2013 Dodatok č. 4/DZ221101207300104 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 24ZVS0000057886Q 14.5.2014 Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy, adresa odberného miesta:... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoP/2014/064 - PP 16.5.2014 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov zmena stavebníka, stavba "Rozšírenie NN siete... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.7.2014 Zámenná zmluva Roľnícke družstvo v Plavnici 00204447  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 230666-2014 14.11.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 230666-2014, slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 705/330/14P 13.1.2015 Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody verejným vodovodom pre polyfunkčný dom č. 217. Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 14.1.2014 Objednávky za rok 2013 -   0,00  
Export do csv