Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2023/AZ/DV 27.2.2023 Predmetom je stanoviť práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa pri prevádzkovaní... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoUPR28722 8.8.2022 Postúpenie užívania poľovného revíru Plavnica uznaného Rozhodnutím Lesného úradu v... Poľovnícke združenie Plavnica 37793853   
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503A2 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 08. 2022. Vladimír Pjecha    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503A3 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. František Rindoš, Dominika Rindošová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503A4 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 09. 2022. Martin Štupák    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503A5 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Peter Kyšeľa, Monika Kyšeľová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503A6 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 05. 2022. Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503A8 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Helena Kulíková    
Detail Zmluva Dodávateľská D2 503B1 24.5.2023 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28. 10. 2021. Marek Štupák, Mária Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503B2 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Mária Mláková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503B3 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Martin Platko, Mária Platková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503B4 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Ľuboš Furtkevič, Jana Furtkevičová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503B5 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 09. 2022. Dávid Vančo, Simona Vančová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503B6 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 09. 2022. Ing. Ľubomír Hnat    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503B7 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Ľudmila Čičmancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503B8 24.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Monika Hubová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504A1 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Jozef Pružinský, Katarína Pružinská    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504A2 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28. 10. 2021. Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská D2 504A3 25.5.2023 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 14. 10. 2020. Gabriela Hetešová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 504A4 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Paulína Kyšeľová, Stanislav Kyšeľa    
Nastavenia cookies