Dodatok č. D1 504B5

Typ: Dodávateľská
Číslo: D1 504B5    
Predmet : Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 03. 2022. 
Partner: Lucas Vnenk, Wiktoria Vnenk
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 25.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-lucas-vnenk-a-wiktoria-vnenk.pdf, Veľkosť: 127.5 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt ľavý, v 16 bytovom obytnom dome č. 504, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu za dohodnutých podmienok nájmu.

Nastavenia cookies