Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505B1 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Štefan Suvák, Irina Suváková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505B2 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01. 12. 2020. Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505B3 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 08. 2022. Peter Pčolka, Emília Pčolková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505B4 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Zdena Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505B7 25.5.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. Zuzana Kyšelová    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 505B8 25.5.2023 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 09. 2020. Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D1 503A1 2.6.2023 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 28. 10. 2021. Nadiya Fomenko    
Detail Faktúra vyšlá VFA D12/2020 15.12.2020 Dobropis -   -174,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 16.5.2011 Prenájom nehnuteľnosti Zdena Štupáková, Plavnica 414   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3352011 27.5.2011 Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 350/330/11P 7.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 8005100711 9.8.2011 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti - zdravotné stredisko SPP - distribúcia, a. s. Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.10.2011 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) -... Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.11.2011 Poskytnutie hotových potravinárskych výrobkov - pšeničnej múky hladkej v baleniach po 1 kg v... Potravinová banka Slovenska, o. z., Košice   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011 C&S GROUP s. r. o. Michalovce   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.2.2012 Zmena a doplnenie Zmluvy o dielo č. ZoD 36/2010-03 zo dňa 25. 01. 2011 Združenie "IS-ARPROG/ Plavnica", Košice   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101550808, súpisné číslo 74 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101505043, súpisné číslo 121 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2 25.2.2014 Zmena článku VIII, bodu 3 Mandátnej zmluvy č. RB201103 zo dňa 06. 04. 2011 RamontBuilding s. r. o., Prešov 44873905  0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 24.1.2013 Objednávky za rok 2012 -   0,00  
Export do csv