Dodatok č. D1 504B1

Typ: Dodávateľská
Číslo: D1 504B1    
Predmet : Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27. 07. 2022. 
Partner: Peter Hamborský, Monika Hamborská
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 25.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-peter-hamborsky-a-monika-hamborska.pdf, Veľkosť: 124.13 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 1, I. NP byt ľavý v obytnom dome č. 504, vo vchode B, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.

Nastavenia cookies