Dodatok č. D1 504B7

Typ: Dodávateľská
Číslo: D1 504B7    
Predmet : Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 19. 01. 2022. 
Partner: Erika Tomková
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 25.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-erika-tomkova.pdf, Veľkosť: 124.59 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici, bloku B, súpisné číslo 504, nachádzajúceho sa na pozemku parc. KN 406/24, v obci a k. ú Plavnica (ďalej len "obytný dom"). Predmetný obytný dom pozostáva zo 16 samostatných bytov, vrátane bytu číslo 7 nachádzajúceho sa vo vchode B na 4. nadzemnom podlaží, ktorý je predmetom nájmu v zmysle tejto zmluvy .

Nastavenia cookies