Dodatok č. D1 505A3

Typ: Dodávateľská
Číslo: D1 505A3    
Predmet : Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 26. 09. 2022. 
Partner: Miroslava Pjechová
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 25.5.2023 
Dátum uzavretia zmluvy: 28.4.2023 
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok-c-1-miroslava-pjechova.pdf, Veľkosť: 123.41 kB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt ľavý v obytnom dome č. 505, vo vchode A, vrátane užívania spoločných častí a spoločných zariadení domu a príslušenstva bytu.

Nastavenia cookies