Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 1.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15D/2022... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15E/2022... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 2.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 26/2023 zo... Združenie Mariánskej mládeže 37 860 399  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  14 707,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Objednávka vyšlá Program BIZNIS - VSE 23.10.2019 Objednávka o dodávke elektriny Východoslovenská energetika a. s. 44483767   
Detail Objednávka vyšlá - 24.1.2013 Objednávky za rok 2012 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 14.1.2014 Objednávky za rok 2013 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 12.2.2015 Objednávky za rok 2014 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 22.1.2016 Objednávky za rok 2015 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 3.1.2017 Objednávky za rok 2016 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 10.1.2017 Objednávky za rok 2017 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá OBJ 2018 29.1.2019 Objednávky za rok 2018 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 29.6.2011 Ochranná sieť s rozmermi 15 x 15 cm, štvorec, rozmery siete: 35 m x 5 m, modrá farba Firma Košík - siete s. r. o. Nové Zámky    
Detail Zmluva Dodávateľská D PZ 64 19.2.2021 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o druženej dodávke plynu za nižšie... innogy Slovensko s r. o. 44291809  28,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.1.2016 Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou... RWE Gas Slovensko, s. r. o. 44291809  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110154 18.10.2011 Odmena za výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavebného diela: "Regenerácia... INPRO POPRAD, s. r. o., Poprad   6 311,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.9.2018 Odstránenie nedostatkov Ladislav Rindoš a manž. Anna Rindošová, rod. Molnárová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoOOV zo dňa 18. 11. 2020 23.11.2020 Odvádzanie odpadových vôd - fekálií z budovy Komunitné centrum Šarišské Jastrabie do... Obec Šarišské Jastrabie 00330213  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2017 10.10.2017 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Marta Gondeková   0,40 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies