Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Z 1/2022 7.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31 303 382  20 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 3.3.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Spišská katolícka charita 35 514 221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2022 15.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2022 15.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 1.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31 303 382  20 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 28.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15A/2022... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2023 16.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15C/2022... Spišská katolícka charita 35 514 221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 1.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15D/2022... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15E/2022... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 2.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 26/2023 zo... Združenie Mariánskej mládeže 37 860 399  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  14 707,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 8/2023 30.6.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 58/2023 zo... Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie 37 790 889  600,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Objednávka vyšlá Program BIZNIS - VSE 23.10.2019 Objednávka o dodávke elektriny Východoslovenská energetika a. s. 44483767   
Detail Objednávka vyšlá - 24.1.2013 Objednávky za rok 2012 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 14.1.2014 Objednávky za rok 2013 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 12.2.2015 Objednávky za rok 2014 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 22.1.2016 Objednávky za rok 2015 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 3.1.2017 Objednávky za rok 2016 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 10.1.2017 Objednávky za rok 2017 -   0,00  
Export do csv
Nastavenia cookies