Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1k ZoD 15.10.2020 Predmetom dodatku č. 1 je doplnenie vykonania prieskumných prác (geologický alebo... I.K.V. Projekcia s. r. o. 51670615  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 13952319 7.12.2021 Predmetom dodatku k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 00174118 je dohoda strán na... Orange Slovensko, a. s. 35697270  541,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/054/109 25.2.2022 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí finančného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 487,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 18/38/054/161 1.10.2018 Predmetom dohody je poskytovanie finančných príspevkov úradom zamestnávateľovi na... ÚPSVaR Stará Ľubovňa 30794536   
Detail Zmluva Dodávateľská - 22.4.2015 Predmetom dohody o vzájomnej spolupráci je zabezpečenie prekládky hniezda bociana bieleho z... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2023/AZ/DV 27.2.2023 Predmetom je stanoviť práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa pri prevádzkovaní... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968   
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 2/2019 3.9.2019 Predmetom kúpy je parcela CKN 972/7 o výmere 30 m2 - zastavaná plocha a nádvorie, ktorá... František Solecký, Jana Solecká rod. Kačmárová   360,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/4/2022 3.1.2023 Predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č. 217 – 8 miestností o výmere 119,89... Zdena Štupáková – VANILLA - CUKRÁREŇ 43 315 496  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNB27012021 4.2.2021 Predmetom nájmu je tzv. zadná časť stavby so súpisným číslom 217 o výmere 58,89 m² ,... AUTOMARKAS s. r. o. 50 926 721  46,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o nájme 5.5.2016 Predmetom nájmu podľa tejto Zmluvy je motorové vozidlo zn. RENAULT MASTER, EČV. SL 877 AY,... PALIVÁ HK, s. r. o. 36506052  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.8.2016 Predmetom plnenia je spracovanie finančnej analýzy v rámci projektu "Poprad - rieka, ktorá nás... Ekoslov Consulting, s. r. o. 31670083  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.7.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke "Pridanie... A4ka, s. r. o. 46891587  5 420,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 287/2018 27.11.2018 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke - "Detské... SAGANSPORT, s. r. o.   9 120,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.5.2017 Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie prác podľa cenovej ponuky na zákazke -... SAGANSPORT, s. r. o. 47846470  4 986,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 012-2016/2017 25.7.2016 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zamestnávateľa poskytovať žiakom školy praktické... Obchodná akadémia Stará Ľubovňa 17151091  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 1/2019 2.8.2019 Predmetom prevodu je pozemok C KN 1290/6 a C KN 1290/7 k.ú. Plavnica. Gabriela Solecká   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 6/2019 4.11.2019 Predmetom prevodu je pozemok C KN 903 k.ú. Plavnica, LV č. 1349, obec Plavnica. František Sakmár   81,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Kúpna zmluva 10.5.2023 Predmetom prevodu je pozemok - diel 4 o výmere 19 m2 zameraný geometrickým plánom č. 61/2022... Mgr. Karol Sekelský a Anna Sekelská r. Compeľová   247,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predmetom prevodu je pozemok C KN 340 k. ú. Plavnica. LV č. 1, Obec Plavnica Ján Sekelský a Eva Sekelská   79,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.3.2017 Predmetom prevodu je pozemok C KN 344, k.ú. Plavnica. LV č. 1, Obec Plavnica Mgr. Ján Jurašovský a manž. Mária Jurašovská   85,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies