Zmluva č. Úverová zmluva č. 242413-2015

Typ: Dodávateľská
Číslo: Úverová zmluva č. 242413-2015    
Predmet : Na základe žiadosti klienta zo dňa 08. 09. 2015 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 39 730,14 EUR, pri úrokovej sadzbe špecifikovanej v bode 6.1. tejto úverovej zmluvy a klient sa zaväzuje, že úver použije dohodnutým spôsobom, na dohodnutý účel, poskytnuté peňažné prostriedky spolu s príslušenstvom vráti a splní ďalšie záväzky uvedené v tejto úverovej zmluve.  
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
IČO: 00682420
Adresa: Štefánikova 27, 814 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 8.10.2015 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 39 730,14 EUR 
  uverova_zmluva_08_10_2015.pdf, Veľkosť: 217.23 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies