Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá OBJ 2018 29.1.2019 Objednávky za rok 2018 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 29.6.2011 Ochranná sieť s rozmermi 15 x 15 cm, štvorec, rozmery siete: 35 m x 5 m, modrá farba Firma Košík - siete s. r. o. Nové Zámky    
Detail Zmluva Dodávateľská D PZ 64 19.2.2021 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o druženej dodávke plynu za nižšie... innogy Slovensko s r. o. 44291809  28,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.1.2016 Odberateľ a Dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o združenej dodávke plynu a to voľbou... RWE Gas Slovensko, s. r. o. 44291809  33,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110154 18.10.2011 Odmena za výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavebného diela: "Regenerácia... INPRO POPRAD, s. r. o., Poprad   6 311,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.9.2018 Odstránenie nedostatkov Ladislav Rindoš a manž. Anna Rindošová, rod. Molnárová   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoOOV zo dňa 18. 11. 2020 23.11.2020 Odvádzanie odpadových vôd - fekálií z budovy Komunitné centrum Šarišské Jastrabie do... Obec Šarišské Jastrabie 00330213  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2017 10.10.2017 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Marta Gondeková   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2017 13.9.2017 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Odvádzanie odpadových vôd verejnou...
PaedDr. Ján Lazor   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2018 10.1.2018 Odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Stanislav Ilčišák   0,40 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 21.7.2011 Oprava miestneho rozhlasu pri domoch č. 307-313, 354, 120, 349, 179 a 138 František Ščurka - RATESAT, Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská - 1.7.2016 Organizácia umožní študentovi vykonať odbornú prax s cieľom praktického overenia znalostí... Ekonomická fakultra TU v Košiciach   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 2408833819 30.1.2023 Poistenie - balík M, poistné krytie PZP - limit krytia, druh vozidla L2-Prívesy nad 750 kg,... Generali Poisťovňa 54 228 573  69,75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4 5.10.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb ktorým sa dopoisťuje... Kooperatíva poisťovňa, a. s. 00585441  801,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 5.10.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb v rámci projektu... Kooperatíva poisťovňa, a. s. 00585441  25,47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.12.2015 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty "Regenerácia centrálnej časti... Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441  310,69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.2.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica,... KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.   396,18 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská PZ č. 4107162672 25.7.2023 Poistná zmluva - poistený a poisťovateľ dojednávajú poistenie v rozsahu:
Bezpečné...
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s. 365 34 978  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 4106507440 9.12.2021 Poistník a poisťovateľ dojednávajú Poistenie zariadenia. BNP Paribas Cardif Poisťovňa. a. s. 36534978  11,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z č. 6/2022 8.7.2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavnica v roku 2022, v zmysle VZN č. 3/2016 o... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  200,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies