Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská DkZ č. 1/2023 4.10.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31303382  21,500.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská Z č. 1/2024 12.1.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31 303 382  20,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2024 23.2.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106A/2023... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2024 13.3.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106C/2023... Spišská katolícka charita 35 514 221  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2024 16.4.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106D/2023... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2024 23.2.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106E/2023... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2,500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2024 4.3.2024 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 106F/2023... Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie 37 790 889  600.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 28.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15A/2022... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2,200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2023 16.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15C/2022... Spišská katolícka charita 35 514 221  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 1.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15D/2022... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  1,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15E/2022... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2,300.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 2.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 26/2023 zo... Združenie Mariánskej mládeže 37 860 399  500.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  14,707.00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská 8/2023 30.6.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 58/2023 zo... Slovenský skauting, 66. zbor Eduarda Korponaya 4. oddiel sv. Juraja, občianske združenie 37 790 889  600.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 132021 15.10.2021 Objednávka na 2 ks čipovej karty Gematlo na účely nahratia bezplatných trojročných... Info consult, s. r.o. 36007561   
Detail Objednávka vyšlá Program BIZNIS - VSE 23.10.2019 Objednávka o dodávke elektriny Východoslovenská energetika a. s. 44483767   
Detail Objednávka vyšlá - 24.1.2013 Objednávky za rok 2012 -   0.00  
Detail Objednávka vyšlá - 14.1.2014 Objednávky za rok 2013 -   0.00  
Detail Objednávka vyšlá - 12.2.2015 Objednávky za rok 2014 -   0.00  
Detail Objednávka vyšlá - 22.1.2016 Objednávky za rok 2015 -   0.00  
Nastavenia cookies