Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 2408833819 30.1.2023 Poistenie - balík M, poistné krytie PZP - limit krytia, druh vozidla L2-Prívesy nad 750 kg,... Generali Poisťovňa 54 228 573  69.75 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4 5.10.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb ktorým sa dopoisťuje... Kooperatíva poisťovňa, a. s. 00585441  801.02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 5.10.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb v rámci projektu... Kooperatíva poisťovňa, a. s. 00585441  25.47 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.12.2015 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty "Regenerácia centrálnej časti... Kooperatíva poisťovňa, a.s. 00585441  310.69 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.2.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica,... KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.   396.18 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská PZ č. 4107162672 25.7.2023 Poistná zmluva - poistený a poisťovateľ dojednávajú poistenie v rozsahu:
Bezpečné...
BNP Paribas Cardif Poisťovňa, a. s. 365 34 978  10.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 8880217453 15.11.2023 Poistná zmluva - povinné zmluvné poistenie - osobné vozidlo OPEL MOKKA. Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. 00 151 700  1,024.58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 4106507440 9.12.2021 Poistník a poisťovateľ dojednávajú Poistenie zariadenia. BNP Paribas Cardif Poisťovňa. a. s. 36534978  11.99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z č. 6/2022 8.7.2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavnica v roku 2022, v zmysle VZN č. 3/2016 o... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.11.2011 Poskytnutie hotových potravinárskych výrobkov - pšeničnej múky hladkej v baleniach po 1 kg v... Potravinová banka Slovenska, o. z., Košice   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPs zo dňa 12. 11. 2020 23.11.2020 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA poskytovateľom užívateľovi. MK hlas, s. r. o. 45352305  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 197/2011 14.9.2011 Poskytovanie poradenských služieb pre projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica", na ktorý obec... ENICCO a. s. Bratislava   3,000.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS 260221 4.3.2021 Poskytovanie služby Magio Televízia cez internet. Predmetom zmluvy sú záväzky zmluvných... Slovak Telekom, a. s. 35763469  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2023000516 15.3.2023 Poskytovateľ sa zaväzuje v 1. polroku 2023 poskytnúť prenajímateľovi finančné prostriedky... Mesto Košice 00 691 135  36.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 9.6.2016 Poskytovateľ služby sa touto zmluvou a počas jej trvania zaväzuje poskytovať príjemcovi... H+EKO, spol. s r. o., Košice 31688985  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoUPR28722 8.8.2022 Postúpenie užívania poľovného revíru Plavnica uznaného Rozhodnutím Lesného úradu v... Poľovnícke združenie Plavnica 37793853   
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 70936310 8.1.2024 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,... Union poisťovňa, a.s. 31322051  65.64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 70936304 8.1.2024 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,... Union poisťovňa, a.s. 31322051  40.08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská PZ 1248167239 6.10.2023 Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.... Komunálna poisťovňa, a. s. Vienna Insurance Group 31595545  79.88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1378/3030/2016 8.11.2016 Povinný je výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v obci Plavnica, v kat. území... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Nastavenia cookies