Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.11.2011 Poskytnutie hotových potravinárskych výrobkov - pšeničnej múky hladkej v baleniach po 1 kg v... Potravinová banka Slovenska, o. z., Košice   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPs zo dňa 12. 11. 2020 23.11.2020 Poskytovanie komunikačnej služby ROZaNA poskytovateľom užívateľovi. MK hlas, s. r. o. 45352305  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 197/2011 14.9.2011 Poskytovanie poradenských služieb pre projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica", na ktorý obec... ENICCO a. s. Bratislava   3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS 260221 4.3.2021 Poskytovanie služby Magio Televízia cez internet. Predmetom zmluvy sú záväzky zmluvných... Slovak Telekom, a. s. 35763469  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2023000516 15.3.2023 Poskytovateľ sa zaväzuje v 1. polroku 2023 poskytnúť prenajímateľovi finančné prostriedky... Mesto Košice 00 691 135  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2016 9.6.2016 Poskytovateľ služby sa touto zmluvou a počas jej trvania zaväzuje poskytovať príjemcovi... H+EKO, spol. s r. o., Košice 31688985  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoUPR28722 8.8.2022 Postúpenie užívania poľovného revíru Plavnica uznaného Rozhodnutím Lesného úradu v... Poľovnícke združenie Plavnica 37793853   
Detail Zmluva Dodávateľská 1378/3030/2016 8.11.2016 Povinný je výlučným vlastníkom pozemkov nachádzajúcich sa v obci Plavnica, v kat. území... Východoslovenská distribučná, a. s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.8.2011 Pozemky parc. č. 411/3 o výmere 2 007 m² , parc. č. 1133/11 o výmere 1 162 m² , podľa GPč.... Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Plavnica   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.9.2017 Pozemok C KN 1290/1 o výmere 1834 m2 - vodné plochy Gabriela Solecká   88,20 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 17.10.2011 Práca Garanta projektu a príprava mapových podkladov - 2. RP PRK Ing. Anton Bednár, Lipany    
Detail Objednávka vyšlá 18/2011 27.10.2011 Práce a činnosti uvedené v Zmluve o dielo zo dňa 27. 10. 2011 WIG, Prešov    
Detail Objednávka vyšlá 16/2011 19.10.2011 Práce ťažby, príprava drevnej hmoty - 2. RP PRK Andrej Vančo, Plavnica    
Detail Objednávka vyšlá 15/2011 17.10.2011 Práce vodného majstra - 2. RP PRK Ing. Marko Mihok, Svinia    
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 11.1.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia pod železničnou traťou (číslo domu 313) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.    
Detail Objednávka vyšlá 12/2011 4.8.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia v časti obce č. d. 309 smerom pod potok Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Objednávka vyšlá 2/2011 22.3.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia v časti obce Píla (čísla domov 321 a 329) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Zmluva Dodávateľská Z 2281/6353/2013 24.2.2014 Predaj nehnuteľností pre účel majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby - cesty "1/68... SR - Slovenská správa ciest, Bratislava 003328  501,60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 1171-6353-2013 26.7.2013 Predaj nehnuteľností pre účel majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby - cesty, "I/68... SR - Slovenská správa ciest, Bratislava   4 009,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 4/2020 12.11.2020 Predavajúca je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľností... Mária Platková   1 710,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies