Zmluva č. 296251-2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: 296251-2018    
Predmet : Na základe žiadosti klienta zo dňa 11.07.2018 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť klientovi peňažné prostriedky ako úver v sume 60.000,- Eur ( slovom: šesťdesiattisíc eur), pri úrokovej sadzbe špecifikovanej v bode 6.1. tejto úverovej zmluvy a klient sa zaväzuje, že úver použije dohodnutým spôsobom, na dohodnutý účel, poskytnuté peňažné prostriedky spolu s príslušenstvom vráti a splní ďalšie záväzky uvedené v tejto úverovej zmluve.  
Partner: Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s.
IČO: 00682420
Adresa: Štefániková 27, 814 99 Bratislava
Dátum zverejnenia: 27.7.2018 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 60,000.00 EUR 
  uverova-zmluva.pdf, Veľkosť: 10.46 MB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies