Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 26/2011 15.12.2011 Motorová píla Stihl MS-362 - 2. RP PRK Ján Mrug, Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/DZ221401207120101 17.6.2015 Na základe dohody zmluvných strán sa mení a dopĺňa Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 00156621  342 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z o poskyt. právnych služieb 30.6.2014 Na základe tejto zmluvy sa právny zástupca zaväzuje poskytovať klientovi právnu pomoc... JUDr. Rastislav Stašák , advokát 420 859 51  200,00 EUR 
Detail Zmluva Odberateľská ZoD 31032023 30.5.2023 Na základe tejto zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo: FVE MŠ Plavnica o výkone 21,32... ELEKTROMARHEFKA s. r. o. 51963124  39 644,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 3 k ZoPNP 20.4.2023 Na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Plavnici č. 30/2023 bod B zo dňa 15. 02. 2023... Obec Plavnica 00330124  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZopNB 10.12.2021 Na základe Uznesenia obecného zastupiteľstva v Plavnici č. 54/2021 zo dňa 01. 12. 2021 sa... PALONCA s.r.o. 36451312  1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Úverová zmluva č. 242413-2015 8.10.2015 Na základe žiadosti klienta zo dňa 08. 09. 2015 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  39 730,14 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 296251-2018 27.7.2018 Na základe žiadosti klienta zo dňa 11.07.2018 sa Záručná banka zaväzuje poskytnúť... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  60 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZopNB 15.12.2020 Nájom nebytových priestorov pre rok 2020, nájomné po 50 % zľave poskytnutej prenajímateľom v... KABELOVKA, spol. s r. o. 36451312  1 150,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3352011 27.5.2011 Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3326 24.10.2012 Nájomná zmluva - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa Roľnícke družstvo v Plavnici   419,05 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100212 4.2.2011 Nákup hudobnej aparatúry HDT SK, s. r. o., Bratislava   568,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.1.2016 NATUR-PACK a Obec Plavnica týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNsO č. 1/2019 25.3.2019 NATUR-Pack a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združénho... NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská DoS č. 1/2019 15.5.2019 Obec Plavnica sa zaväzuje zabezpečiť súvislú odbornú prax pre študenta SPŠE Prešov v... Stredná priemyselná škola elektrotechnická Prešov   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.12.2015 Obec sa zaväzuje uzatroviť s NATUR-PACK zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s... NATUR-PACK, a. s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2016 24.6.2016 Obec v zmysle uznesenia OZ č. 32/2016 zo dňa 8.6.2016 poskytuje príjemcovi finančnú dotáciu,... Odborový zväz polície v Starej Ľubovni 37788949  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.7.2017 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a schváleného rozpočtu na... Občianske združenie Deťom pre život 42171911  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 4/2019 19.3.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a uznesenia OZ č. 10/2019... Spišská katolícka charita   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 5/2019 29.11.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce poskytne príjemcovi... Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica 31 979 319  1 000,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies