Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.2.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 03. 01. 2013 Eva Chovancová, rod. Murcková, Plavnica 73    
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.7.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10. 04. 2013 medzi Ing. Jánom Valekom, Máriou Valekovou,... Ing. Ján Valek, Mária Valeková, Plavnica 441   1,290.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Rámcová kúpna zmluva 15.1.2015 Dodávanie vodárenského, kúrenárskeho, plynárenského materiálu, sanity a príslušenstva... Pavol Maráček - EMPIRIA, Piešťany   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPP č.1/2020 6.5.2020 Dodávateľ sa zaväzuje dodať odberateľovi tovar podľa záväznej objednávky Orbis Pictus Istropolitana 17323266  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 223/12 11.4.2012 Dodávka a montáž čerpadla do čerpacej stanice ČOV Plavnica. W-Control, Poprad   2,124.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 237/12 19.9.2012 Dodávka, montáž, overenie a kalibrácia merného zariadenia množstva vôd pre ČOV Plavnica. W-Control, Poprad   3,624.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.12.2013 Dohoda o prenajatí oplotenia pre účely verejného osvetlenia - umiestnenie troch svietidiel... Peter Sklenárik a Eva Sklenáriková, Plavnica 460   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2408833819 9.3.2023 Dohoda o urovnaní k poistnej zmluve č. 2408833819 - zmluvné strany sa dohodli, že v plnom... Generali Poisťovňa 54 228 573  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 169/6353/NZ-2022 24.6.2022 Dohoda o urovnaní majetkovej ujmy - líniová stavba - cesta vo verejnom záujme "1/68 Plavnica,... SR-Slovenská správa ciest 003328  20.01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 230666-2014 14.11.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 230666-2014, slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 115641-2013 10.10.2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava 00682420  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská DoZNB 504A2 13.6.2023 Dohoda o zániku nájmu 1-izbového bytu č. 2, vo vchode A, v bloku B, súpisné číslo 504. Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská DoZNB 505A5 11.9.2023 Dohoda o zániku nájmu 3-izbového bytu č. 5, vo vchode A, v bloku C, súpisné číslo 505. Peter Chovanec, Ivana Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská DoZNB 505B5 13.6.2023 Dohoda o zániku nájmu 3-izbového bytu č. 5, vo vchode B, v bloku C, súpisé číslo 505. Ing. Marek Rindoš    
Detail Zmluva Dodávateľská DoZNB 505B6 13.6.2023 Dohoda o zániku nájmu 3-izbového bytu č. 6, vo vchode B, v bloku C. Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPVDS 11.4.2023 Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Go Biznis 22 eur. Orange Slovensko, a. s. 356 97 270  211.40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPVDS 11.4.2023 Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Go Biznis 33 eur. Orange Slovensko, a. s. 356 97 270  443.15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dč. 2 12.12.2023 Dohoda zmluvných strán na zmene - Príloha č. 2 Zmluvy "Predmet podpory NFP" sa ruší a... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 322 0945 24.5.2022 Dotácia pre DHZ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3,000.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23/2011 25.11.2011 Drôt a klamra - 2. RP PRK Ing. Štefan Repka - FERIMEX, Stará Ľubovňa    
Nastavenia cookies