Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.12.2013 Dohoda o prenajatí oplotenia pre účely verejného osvetlenia - umiestnenie troch svietidiel... Peter Sklenárik a Eva Sklenáriková, Plavnica 460   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2408833819 9.3.2023 Dohoda o urovnaní k poistnej zmluve č. 2408833819 - zmluvné strany sa dohodli, že v plnom... Generali Poisťovňa 54 228 573  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 169/6353/NZ-2022 24.6.2022 Dohoda o urovnaní majetkovej ujmy - líniová stavba - cesta vo verejnom záujme "1/68 Plavnica,... SR-Slovenská správa ciest 003328  20,01 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 230666-2014 14.11.2014 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 230666-2014, slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 115641-2013 10.10.2013 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke, blankozmenka slúži na zabezpečenie pohľadávok... Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s., Bratislava 00682420  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská DoZNB 504A2 13.6.2023 Dohoda o zániku nájmu 1-izbového bytu č. 2, vo vchode A, v bloku B, súpisné číslo 504. Erika Majtnerová    
Detail Zmluva Dodávateľská DoZNB 505A5 11.9.2023 Dohoda o zániku nájmu 3-izbového bytu č. 5, vo vchode A, v bloku C, súpisné číslo 505. Peter Chovanec, Ivana Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská DoZNB 505B5 13.6.2023 Dohoda o zániku nájmu 3-izbového bytu č. 5, vo vchode B, v bloku C, súpisé číslo 505. Ing. Marek Rindoš    
Detail Zmluva Dodávateľská DoZNB 505B6 13.6.2023 Dohoda o zániku nájmu 3-izbového bytu č. 6, vo vchode B, v bloku C. Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPVDS 11.4.2023 Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Go Biznis 22 eur. Orange Slovensko, a. s. 356 97 270  211,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D k ZoPVDS 11.4.2023 Dohoda strán na aktivácii účastníckeho programu Go Biznis 33 eur. Orange Slovensko, a. s. 356 97 270  443,15 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 322 0945 24.5.2022 Dotácia pre DHZ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23/2011 25.11.2011 Drôt a klamra - 2. RP PRK Ing. Štefan Repka - FERIMEX, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 17/2011 25.10.2011 Ihličnaté žrde - 2. RP PRK LTDD, Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská KZPF/20090101 29.3.2011 Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava    
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.3.2012 Kúpna zmluva Jaroslav Malík, Jana Malíková, Plavnica 105   260,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.5.2012 Kúpna zmluva Paulína Bielaková, Plavnica 1   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2012 Kúpna zmluva Mária Gondeková, Plavnica 106   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Kúpna zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   6 901,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.1.2013 Kúpna zmluva Eva Chovancová, rod. Murcková, Plavnica 73   86,10 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies