Zmluva č. 3/2018

Typ: Dodávateľská
Číslo: 3/2018    
Predmet : Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na rok 2018 a uznesenia OZ č. 62/2017 zo dňa 14. 12. 2017 poskytne príjemcovi finančnú dotáciu na rok 2018 vo výške 500,00 € (slovom "päťsto" eur). 
Partner: Spišská katolícka charita
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 29.1.2018 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
Cena s DPH: 500,00 EUR 
  zmluva-c-3-2018-o-poskytnuti-financnej-dotacie-z-rozpoctu-obce.pdf, Veľkosť: 680.1 kB
Previazané dokumenty:
Nastavenia cookies