Zmluva č. ZoNsO č. 1/2019

Typ: Dodávateľská
Číslo: ZoNsO č. 1/2019 
Predmet : NATUR-Pack a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združénho nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v Obci. V súlade s ustanovením § 59 ods. 3. Zákona o odpadoch sa strany dohodli aj na nasledujúcich obsahových náležitostiach Zmluvy.  
Partner: NATUR-PACK, a. s.
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 25.3.2019 
Dátum účinnosti: 26.3.2019 
Deň podpisu:  
Platnosť od:  
Platnosť do:  
  naturpack-zmluva-o-zabezpeceni-systemu-zdruzeneho-nakladania-s-odpadmi-z-obalov.pdf, Veľkosť: 3.92 MB
Previazané dokumenty: