Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101505043, súpisné číslo 121 SPP, Bratislava   0.00  
Detail Faktúra došlá - 8.2.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2012 -   18,474.76 EUR 
Detail Faktúra došlá - 12.3.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2012 -   25,857.86 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.4.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2012 -   63,576.77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 17.10.2011 Práca Garanta projektu a príprava mapových podkladov - 2. RP PRK Ing. Anton Bednár, Lipany    
Detail Objednávka vyšlá 15/2011 17.10.2011 Práce vodného majstra - 2. RP PRK Ing. Marko Mihok, Svinia    
Detail Objednávka vyšlá 16/2011 19.10.2011 Práce ťažby, príprava drevnej hmoty - 2. RP PRK Andrej Vančo, Plavnica    
Detail Objednávka vyšlá 17/2011 25.10.2011 Ihličnaté žrde - 2. RP PRK LTDD, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 18/2011 27.10.2011 Práce a činnosti uvedené v Zmluve o dielo zo dňa 27. 10. 2011 WIG, Prešov    
Detail Objednávka vyšlá 21/2011 21.11.2011 Stavebné klince - 2. RP PRK DMZ SLOVAKIA, s. r. o., SĽ    
Detail Objednávka vyšlá 22/2011 21.11.2011 Prenájom špeciálnych mechanizmov - 2. RP PRK Ing. Milan Štupák - IVS, SĽ    
Detail Objednávka vyšlá 23/2011 25.11.2011 Drôt a klamra - 2. RP PRK Ing. Štefan Repka - FERIMEX, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 25/2011 8.12.2011 Školenie pracovníkov - BOZP - 2. RP PRK Ing. Pavel Fedorko, Plavnica    
Detail Objednávka vyšlá 24/2011 5.12.2011 Rukavice, klamra - 2. RP PRK Ing. Štefan Repka - FERIMEX, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 26/2011 15.12.2011 Motorová píla Stihl MS-362 - 2. RP PRK Ján Mrug, Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.2.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 839/3 o výmere 36 m2 - zastavané plochy a nádvoria Zdeno Matviak a manželka Viera Matviaková, rod. Perháčová   180.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 24.1.2013 Objednávky za rok 2012 -   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.5.2012 Kúpna zmluva Paulína Bielaková, Plavnica 1   1.00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.5.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2012 -   15,142.18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820102 7.6.2012 Dodatok č. 2 DZ221401203820102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0.00  
Nastavenia cookies