Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 1101110725 29.7.2011 Za lomový kameň IS - LOM s. r. o. Maglovec   4 487,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 201110022 2.8.2011 Za štrkodrva 0-63
Lomový kameň výber
POĽANA - podielnícke družstvo, Jarabina   9 560,54 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101110726 29.7.2011 Za lomový kameň IS - LOM s. r. o. Maglovec   4 692,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111073313 29.7.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   3 513,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101110740 1.8.2011 Za lomový kameň - III. stupeň povodňovej aktivity IS - LOM s. r. o. Maglovec   7 151,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 0892011 10.8.2011 Za protipovodňové smyky - surové kmene, ihličnaté dreviny jedľa LTDD, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   2 306,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113063 10.8.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac júl 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 220,66 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110316 10.8.2011 Za dopravu a odpredaj lomového kameňa JUNO DS, s. r. o., Stará Ľubovňa   1 850,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2011 10.8.2011 Za ťažbu, manipuláciu a dovoz kmeňov, za lano na prichytenie kmeňov a za svorky na zaistenie... Peter Semančík, Stará Ľubovňa   1 507,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 110243 15.8.2011 Za provizórnu obnovu miestnej komunikácie k ČOV - na základe príkazu starostu obce č.... Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   40 270,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 110242 15.8.2011 Za vykonané povodňové záchranné práce - rýpadlo-nakladač Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   1 692,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 1108017 18.8.2011 Za vykonanie povodňových záchranných prác - za prepravu lomového kameňa, za prepravu... GP-TRANS spol. s r. o., Plavnica   55 999,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2011 18.8.2011 Za vykonanie záchranných prác - stavebným strojom a nákladným vozidlom Dušan Harčarik, Ľubotín   2 946,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.11.2011 Poskytnutie hotových potravinárskych výrobkov - pšeničnej múky hladkej v baleniach po 1 kg v... Potravinová banka Slovenska, o. z., Košice   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská CEZ: UVSR - 1864/2011 12.12.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného... Úrad vlády Slovenskej republiky   20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.11.2011 Záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo, ktorým je súbor činností a prác pri zhotovení... WIG, spol. s r. o. Prešov   1 440,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2011 Príkazná zmluva.
Príkazník - odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie - sa...
Viliam Paško, Nová 54, 073 01 Sobrance   950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 15.1.2012 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve Viliam Paško, Nová 54, 073 01 Sobrance   950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva o dielo 15.4.2011 Vykonanie diela PLAVNICA- PROTIPOVODŇOVÉ OPATRENIA POTOKA JASENOK. C&S GROUP s. r. o. Michalovce   431 145,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011 C&S GROUP s. r. o. Michalovce   0,00  
Export do csv
Nastavenia cookies