Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2012 Kúpna zmluva Mária Gondeková, Plavnica 106   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012/šú 3.7.2012 Zmluva o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotín   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Zámenná zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Kúpna zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   6 901,32 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML1201017 22.5.2012 Zmluva o dielo - vykonanie stavby v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie,... VÁHOSTAV-SK, a. s., Žilina   454 308,99 EUR 
Detail Faktúra došlá - 6.6.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2012 -   283 276,82 EUR 
Detail Faktúra došlá - 10.7.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2012 -   11 157,34 EUR 
Detail Faktúra došlá - 14.8.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2012 -   19 656,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZOD č. 222/12 19.9.2012 Vypracovanie Prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie. W-Control, Poprad   1 560,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 223/12 11.4.2012 Dodávka a montáž čerpadla do čerpacej stanice ČOV Plavnica. W-Control, Poprad   2 124,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 237/12 19.9.2012 Dodávka, montáž, overenie a kalibrácia merného zariadenia množstva vôd pre ČOV Plavnica. W-Control, Poprad   3 624,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 4.9.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2012 -   15 140,28 EUR 
Detail Faktúra došlá - 2.10.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2012 -   11 723,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva AUTODOPRAVA Dávid Olejnik, Spišský Hrušov   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3326 24.10.2012 Nájomná zmluva - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa Roľnícke družstvo v Plavnici   419,05 EUR 
Detail Faktúra došlá - 16.1.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2012 -   16 276,06 EUR 
Detail Faktúra došlá - 7.11.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2012 -   13 037,14 EUR 
Detail Faktúra došlá - 21.12.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2012 -   21 547,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 7.1.2013 Kúpna zmluva Eva Chovancová, rod. Murcková, Plavnica 73   86,10 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 18.2.2013 Zmena znenia čl. 3 ods 3.1 a čl. 4 ods. 4. 7. zmluvy č. ZML1201017. VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina   454 308,98 EUR 
Export do csv