Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 2/2011 22.3.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia v časti obce Píla (čísla domov 321 a 329) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Objednávka vyšlá 3/2011 11.5.2011 Vytýčenie podzemných vedení ohľadom stavby "Regenerácia obce Plavnica" T-COM, Poprad    
Detail Objednávka vyšlá 4/2011 29.6.2011 Ochranná sieť s rozmermi 15 x 15 cm, štvorec, rozmery siete: 35 m x 5 m, modrá farba Firma Košík - siete s. r. o. Nové Zámky    
Detail Objednávka vyšlá 5/2011 1.7.2011 Vozidlo CAK na prebíjanie kanalizácie pri bytovom dome 505 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Objednávka vyšlá 6/2011 19.7.2011 Mobilné toalety na športovo-kultúrnu akciu, ktorá sa bude konať 31. 07. 2011, 2 ks TOI TOI & DIXI spol. s r. o., Košice - šaca    
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 21.7.2011 Oprava miestneho rozhlasu pri domoch č. 307-313, 354, 120, 349, 179 a 138 František Ščurka - RATESAT, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 8/2011 21.7.2011 Lomový kameň nad 200 kg z dôvodu vyhlásenia III. stupňa PA o 13:30 v Obci Plavnica, 2000 t IS - LOM s. r. o. Maglovec    
Detail Objednávka vyšlá 9/2011 22.7.2011 Vystúpenie hudobno-dobrodružnej skupiny Mloci dňa 31. 07. 2011 v obci Plavnica Jozef Havadej, Prešov    
Detail Objednávka vyšlá 10/2011 22.7.2011 Lomový kameň z dôvodu vyhlásenia III. stupňa PA o 13:00 dňa 21. 07. 2011 v Obci Plavnica POĽANA - podielnícke družstvo, Jarabina    
Detail Objednávka vyšlá 11/2011 22.7.2011 Lomový kameň z dôvodu vyhlásenia III. stupňa PA o 13:00 dňa 21. 07. 2011 v Obci Plavnica, 1... IS - LOM s. r. o. Maglovec    
Detail Objednávka vyšlá 12/2011 4.8.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia v časti obce č. d. 309 smerom pod potok Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Objednávka vyšlá 13/2011 9.9.2011 Servisná prehliadka plynových kotlov v bytových domoch č. 504, 505 v obci Plavnica Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 19/2011 11.11.2011 Vozidlo CAK na prebíjanie kanalizácie pri bytovom dome 505 a 504 v obci Plavnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Objednávka vyšlá 20/2011 12.11.2011 Údržba miestnych komunikácií v období december 2011 - apríl 2012 podľa potreby, t. j. na... Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa, S    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 19.1.2012 Úprava znenia mandátnej zmluvy v článku III. Cena za činnosť a jej splatnosť RamontBuilding, s. r. o., Prešov   13 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113358 12.9.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 549,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/2011 19.9.2011 Za zemné a výkopové práce týkajúce sa protipovodňových opatrení
- čistenie priekop
-...
Dušan Harčarik, Ľubotín   1 593,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011153 20.9.2011 Za inštalatérske práce - zdravotné stredisko INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   4 288,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/11 28.9.2011 Za servisné prehliadky plynových kotlov v bytovom dome č. 504 a č. 505 Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa   1 195,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113908 3.10.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 216,42 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies