Dodatok č. DZ221401203820102

Typ: Dodávateľská
Číslo: DZ221401203820102    
Predmet : Dodatok č. 2 DZ221401203820102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2214012038201 
Partner: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO:
Adresa:
Dátum zverejnenia: 7.6.2012 
Dátum uzavretia zmluvy:  
Dátum účinnosti:  
Platnosť do:  
  dodatok_c_2.pdf, Veľkosť: 1.21 MB
Previazané dokumenty:

Zmluva: Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri poskytnutí nenávratného finančného príspevku.