Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.11.2015 1. Predávajúci v 1. rade je výlučným vlastníkom nehnuteľností nachádzajúcich sa v... Milan Pristáč, Rastislav Grich   590,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.10.2015 Vlastník dáva správcov do správy dlhodobý hmotný majetok - technické zhodnotenie -... Základná škola s Materskou školou Plavnica   12 703,09 EUR 
Detail Faktúra došlá - 8.12.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11-2015 -   22 331,71 EUR 
Detail Faktúra došlá - 25.1.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2015 -   222 239,87 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.1.2016 Predávajúca predáva svoju nehnuteľnosť opísanú v čl. I tejto zmluvy - CKN 840/8 o výmere... Jaroslav Stanek a manželka Katarína Staneková, rod. Sakmarová   125,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.2.2016 Poistenie majetku a poistenie zodpovednosti za škodu pre projekty : Regenerácia obce Plavnica,... KOOPERATIVA poisťovňa, a. s.   396,18 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.2.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2016 -   10 731,43 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 22.1.2016 Objednávky za rok 2015 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 10.3.2016 Článok č. 1 sa nahrádza novým znením: "predávajúca je výlučnou vlastníčkou... Jaroslav Stanek    
Detail Faktúra došlá - 18.3.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2016 -   14 333,64 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.4.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2016 -   18 518,29 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.5.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2016 -   23 386,61 EUR 
Detail Faktúra došlá - 23.6.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2016 -   21 632,06 EUR 
Detail Faktúra došlá - 14.7.2016 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2016 -   12 163,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 3.1.2017 Objednávky za rok 2016 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 1.7.2016 Organizácia umožní študentovi vykonať odbornú prax s cieľom praktického overenia znalostí... Ekonomická fakultra TU v Košiciach   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Mgr. Monika Dicová   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Paulína Kyšeľová a Stanislav Kyšeľa   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Kmeč a Drahomíra Kmečová   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.7.2016 Zmluva o nájme bytu -
Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového...
Peter Hamborský a Monika Hamborská   104,82 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies