Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 258/2011 3.10.2011 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavnica a výkon obsluhy ČOV za IV. štvrťrok roka... W-Control, s. r. o., Poprad   1,047.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114166 8.10.2011 Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za III.... EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,489.61 EUR 
Detail Faktúra došlá 110154 18.10.2011 Odmena za výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavebného diela: "Regenerácia... INPRO POPRAD, s. r. o., Poprad   6,311.74 EUR 
Detail Faktúra došlá 1110003 18.10.2011 Za dodávku materiálu fr. 0/32 vrátane prepravy a za prepravu materiálu fr. 0/90 GP-TRANS, spol. s r. o., Plavnica   1,418.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 110386 18.10.2011 Za práce naviac vykonané na stavbe "Revitalizácia obce Plavnica" Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   2,981.48 EUR 
Detail Faktúra došlá 36/2011 31.10.2011 Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... ENICCO a. s., Bratislava   1,200.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 8.11.2011 Za elektrinu Východoslovenská energetika a. s., Košice   2,958.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114535 8.11.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   2,104.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 47/2011 22.11.2011 Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... ENICCO a. s., Bratislava   2,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111114394 28.11.2011 Za jedálne kupóny - 530 ks LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   1,870.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011007 22.12.2011 Za práce a činnosti vykonané podľa ZoD zo dňa 27. 10. 2011 WIG, spol. s r. o., Prešov   1,440.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31110322 28.12.2011 Za odbočky z verejného vodovodu - podľa súpisu prác Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť   1,759.87 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114817 28.12.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,220.66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Plavnica OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO   200.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.2.2012 Zmluva o dielo - predmetom je vypracovanie diela "Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v... Michal Bartoš - IP, Smižany   950.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.2.2012 Zmena a doplnenie Zmluvy o dielo č. ZoD 36/2010-03 zo dňa 25. 01. 2011 Združenie "IS-ARPROG/ Plavnica", Košice   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.8.2011 Pozemky parc. č. 411/3 o výmere 2 007 m² , parc. č. 1133/11 o výmere 1 162 m² , podľa GPč.... Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Plavnica   30.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 164/2011 29.6.2011 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavnica a výkon obsluhy ČOV za III. štvrťrok... W-control, s. r. o., Poprad   1,047.60 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.3.2012 Kúpna zmluva Jaroslav Malík, Jana Malíková, Plavnica 105   260.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101550808, súpisné číslo 74 SPP, Bratislava   0.00  
Nastavenia cookies