Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá - 22.10.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2014 -   26 353,75 EUR 
Detail Faktúra došlá - 6.11.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2014 -   36 920,03 EUR 
Detail Faktúra došlá - 8.12.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2014 -   14 267,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.1.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 587/1 o výmere 123 m2 - zastavané plochy a nádvoria Ladislav Murcko a manželka Mária Murcková, Plavnica 73   86,10 EUR 
Detail Faktúra došlá - 9.1.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2014 -   30 510,13 EUR 
Detail Objednávka vyšlá - 14.1.2014 Objednávky za rok 2013 -   0,00  
Detail Objednávka vyšlá - 12.2.2015 Objednávky za rok 2014 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Rámcová kúpna zmluva 15.1.2015 Dodávanie vodárenského, kúrenárskeho, plynárenského materiálu, sanity a príslušenstva... Pavol Maráček - EMPIRIA, Piešťany   0,00  
Detail Faktúra došlá - 2.2.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2015 -   13 068,56 EUR 
Detail Faktúra došlá - 2.3.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2015 -   8 161,08 EUR 
Detail Faktúra došlá - 10.4.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2015 -   13 429,26 EUR 
Detail Faktúra došlá - 6.5.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2015 -   13 804,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.6.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 894/2 o výmere 146 m2 - záhrady k. ú. Plavnica Anna Vančová, rod. Štupáková   102,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.6.2015 Kúpna zmluva - predaj pozemku C KN 888/5 o výmere 119 m2, záhrady, k. ú. Plavnica Mgr. Ing. Božena Fabiánová   83,30 EUR 
Detail Faktúra došlá - 11.6.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 05/2015 -   20 307,41 EUR 
Detail Faktúra došlá - 3.7.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2015 -   17 776,23 EUR 
Detail Faktúra došlá - 7.8.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2015 -   421 400,06 EUR 
Detail Faktúra došlá - 10.9.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2015 -   33 248,34 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.10.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2015 -   97 325,45 EUR 
Detail Faktúra došlá - 4.11.2015 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10-2015 -   16 381,09 EUR 
Export do csv