Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská Z2214012038201 17.6.2010 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR   588 663,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820101 26.9.2011 Zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, B   588 542,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111054646 2.6.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   1 938,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/5/2011 5.6.2011 Za poradenskú činnosť pri príprave projektu "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" Ján Ferko, Michalovce   720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1/5/2011 5.6.2011 Za práce na objektoch: cintorín, stará škola a v garážach pri obecnom úrade Ján Ferko, Michalovce   870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111906 5.6.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac máj 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 555,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 110135 6.6.2011 Za práce vykonané na stavbe "Plavnica oprava po povodni" Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   74 900,36 EUR 
Detail Faktúra došlá 270111 15.6.2011 Za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu: "Plavnica - protipovodňové opatrenia potoka... STP akciová spoločnosť Michalovce   5 472,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2/11 17.6.2011 Za servisné prehliadky plynových kotlov v bytovom dome č. 503 Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa   624,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 2110112 20.6.2011 Za materiál do protipovodňovej miestnosti v garáži OcÚ TINEA, s. r. o. Stará Ľubovňa   956,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 411210527 21.6.2011 Za vodné a stočné - bytový dom č. 503 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť   488,11 EUR 
Detail Faktúra došlá 411210528 21.6.2011 Za vodné a stočné Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť   424,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8005100711 9.8.2011 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti - zdravotné stredisko SPP - distribúcia, a. s. Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.10.2011 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) -... Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 197/2011 14.9.2011 Poskytovanie poradenských služieb pre projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica", na ktorý obec... ENICCO a. s. Bratislava   3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 11.11.2011 Zhotovenie stavebných prác na stavbe EKO dvor a kompostáreň Plavnica Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s.   428 635,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110174 8.7.2011 Za práce vykonané na stavbe: "Plavnica oprava po povodni"

1. SO - 01 Prístupová komunikácia...
Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   31 545,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20112833 13.7.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac jún 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 334,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110250 13.7.2011 Za práce na stavbe: "Živičné úpravy v obci Plavnica" JUNO DS, s. r. o., Stará Ľubovňa   5 348,59 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 29.7.2011 Za elektrinu Východoslovenská energetika, Košice   2 958,00 EUR 
Export do csv