Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 05062013 5.9.2013 Dodanie výstupov publicity - informačné tabule, dielo "Plavnica - protipovodňové opatrenia... 3pple s. r. o., Víťaz   900,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.7.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2013 -   14 288,73 EUR 
Detail Faktúra došlá - 12.8.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2013 -   13 078,21 EUR 
Detail Faktúra došlá - 10.9.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2013 -   43 724,18 EUR 
Detail Faktúra došlá - 23.10.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2013 -   20 975,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 14.11.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 10/2013 -   322 563,08 EUR 
Detail Faktúra došlá - 13.12.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 11/2013 -   21 139,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.12.2013 Dohoda o prenajatí oplotenia pre účely verejného osvetlenia - umiestnenie troch svietidiel... Peter Sklenárik a Eva Sklenáriková, Plavnica 460   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 4/DZ221101207300104 5.8.2013 Dodatok č. 4/DZ221101207300104 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0,00  
Detail Faktúra došlá - 27.1.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 12/2013 -   264 748,41 EUR 
Detail Faktúra došlá - 12.2.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2014 -   6 799,67 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.3.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2014 -   8 078,17 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.4.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2014 -   14 319,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.7.2014 Kúpna zmluva, pozemok KN-C 1039/2 o výmere 13 m² - zastavané plochy a nádvoria. Ján Čuba, Plavnica 165   69,94 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 2.6.2014 Kúpna zmluva Katarína Friedmannová   200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 12.5.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2014 -   13 869,77 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.6.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2014 -   86 458,16 EUR 
Detail Faktúra došlá - 21.7.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2014 -   54 843,59 EUR 
Detail Faktúra došlá - 25.8.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2014 -   21 611,56 EUR 
Detail Faktúra došlá - 10.9.2014 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2014 -   123 753,61 EUR 
Export do csv