Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.2.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 03. 01. 2013 Eva Chovancová, rod. Murcková, Plavnica 73    
Detail Zmluva Dodávateľská 0347-PRB/2007/Z 7.3.2013 Záložná zmluva - stavba BD 2x 16 b. j., 504, 505 Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky   316 072,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 11.3.2013 Kúpna zmluva - dodanie nového osobného motorového vozidla Ľubomír Dlugolinský - ALD MOBIL, Stará Ľubovňa   22 019,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 795306 13.3.2013 Zmluva o autokredite VOLKSWAGEN Finančné služby Slovensko s. r. o., Bratislava   14 679,33 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 11.4.2013 Kúpna zmluva Ing. Ján Valek, Mária Valeková, Plavnica 441   1 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/13 18.4.2013 Zmluva o odkúpení vozidla Carcom, s. r. o., Prešov    
Detail Zmluva Dodávateľská 0173-PRB/2006/ Z 14.5.2013 Záložná zmluva - stavba 16 b. j. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR   237 054,37 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2013 15.5.2013 Dodatok č. 3/2013 k zmluve č. 11/2000 - práce na stavbe "Rozšírenie vodovodnej siete-Plavnica"... Ing. Milan Štupák - IVS, Nová Ľubovňa   31 579,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 94/2013/OO 19.6.2013 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2013 na... Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Prešov   5 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.7.2013 Mandátna zmluva - činnosť koordinátora bezpečnosti, stavba: Rekonštrukcia Základnej školy s... Ing. Pavel Fedorko, Plavnica 144   720,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 7.2.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2013 -   10 275,54 EUR 
Detail Faktúra došlá - 13.3.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2013 -   8 685,37 EUR 
Detail Faktúra došlá - 15.4.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2013 -   42 301,06 EUR 
Detail Faktúra došlá - 9.5.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2013 -   10 546,33 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.6.2013 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2013 -   8 381,93 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3 18.7.2013 Dodatok č. 3 k Zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 386/05/VK/DV,DK, ktorého... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.7.2013 Dodatok ku kúpnej zmluve zo dňa 10. 04. 2013 medzi Ing. Jánom Valekom, Máriou Valekovou,... Ing. Ján Valek, Mária Valeková, Plavnica 441   1 290,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z 1171-6353-2013 26.7.2013 Predaj nehnuteľností pre účel majetkovej prípravy a výstavby líniovej stavby - cesty, "I/68... SR - Slovenská správa ciest, Bratislava   4 009,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 28.8.2013 Zmena bankového spojenia a čísla účtu zhotoviteľa, projekt "Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Plavnica" VÁHOSTAV - SK, a. s., Žilina   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 100781198 9.8.2013 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa do distribučnej sústavy, Plavnica 244 Východoslovenská distribučná, a. s., Košice   0,00  
Export do csv