Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VFA 3/2021 22.4.2021 Zoznam vydaných faktúr 3/2021 -   622,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.5/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.3/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Spišská katolícka charita 35514221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.4/2021 16.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  600,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 15.4.2021 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku V. - Výška nájomného dopĺňa bod 7., a to v nasledovnom... Zdena Štupáková - Vanilla-Cukráreň 43315496  106,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.1/2021 14.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31303382  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPD č.2/2021 14.4.2021 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS170321 8.4.2021 Vzájomná úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii projektu v súlade s... Slovenský futbalový zväz 00687308  10 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 KZ z 5.8.2020 7.4.2021 Zmluvné strany uzatvorili dňa 05.08.2020 Kúpnu zmluvu (ďalej len „Zmluva“), ktorej... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Faktúra došlá PFA 2/21 18.3.2021 Zoznam prijatých faktúr 2/2021 -   30 064,12 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoV 16.3.2021 Zmluvné strany sa dohodli na zmene obsahu Zmluvy, ktorá je predmetom tohto dodatku. Slovenská republika - Štatistický úrad SR 00166197   
Detail Objednávka vyšlá 42021 11.3.2021 Dodanie prvkov na detské ihrisko:

- zostava: CM 0023/4
- hojdačka: MM 1802 / HIC 0,95/
SAGANSPORT s. r. o. 47847460   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS 260221 4.3.2021 Poskytovanie služby Magio Televízia cez internet. Predmetom zmluvy sú záväzky zmluvných... Slovak Telekom, a. s. 35763469  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská KZ 260221 4.3.2021 Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu tovar uvedený v tabuľke č. 1 - Speedphone 11... Slovak Telekom, a. s. 35763469  9,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DkZoPVS 260221 4.3.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb uvedených v tabuľke č. 1 - balík 2P - AKCIA Slovak Telekom, a. s. 35763469  43,59 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 01032021 3.3.2021 Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o... Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k Z zo dňa 21. 03. 2019 3.3.2021 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny v odpadovom... NATUR-PACK, a.s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 24.2.2021 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Karol Fuchs   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D PZ 64 19.2.2021 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o druženej dodávke plynu za nižšie... innogy Slovensko s r. o. 44291809  28,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 1/21 19.2.2021 Zoznam vydaných faktúr 1/2021 -   1 982,46 EUR 
Export do csv