Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 16/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Peter Kmeč   159,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 17/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Mgr. Monika Krajger   157,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 18/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Marta Pavlovská   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 19/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Margita Nemergutová   108,22 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 20/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Helena Hudáková   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 21/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Milan Repka   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 22/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Viera Chovancová   169,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 23/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Štefan Suvák   104,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 24/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Peter Pčolka   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 25/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Zdena Štupáková   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 26/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Maroš Kasenčák   171,49 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 27/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Zuzana Kyšelová   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 2/2019 6.8.2019 1. Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác – zhotovenie stavebného diela:... SOFER s. r. o.   35 828,84 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 1/2019 2.8.2019 Predmetom prevodu je pozemok C KN 1290/6 a C KN 1290/7 k.ú. Plavnica. Gabriela Solecká   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS č. 1/2019 31.7.2019 Predmetom zmluvy ja audit účtovnej závierky zostavenej k 31. 12. 2018 podľa zákona č.... POVMART, s. r. o. audítorksa spoločnosť 36202924  870,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 06/2019 19.7.2019 Zoznam prijatých faktúr 06/2019 -   171 418,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 06/2019 19.7.2019 Zoznam vystavených faktúr 06/2019 -   131,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 k zmluve 1038 15.7.2019 Dodatok č. 1 k zmluve 1038 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO EKOS, spol. s r. o. 36168475  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 ZoP 2.7.2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o pripojení evidenčné číslo 8000320717 SPP - distribúcia, a. s. 35910739  0,00  
Detail Faktúra došlá PFA 05/2019 24.6.2019 Zoznam prijatých faktúr za 05/2019 -   10 890,03 EUR