Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50414 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt... Paulína Kyšeľová, Stanislav Kyšeľa   173,97 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50411 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 1, I. NP byt... Jozef Pružinský, Katarína Pružinská   178,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50527 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 7, IV. NP byt... Zuzana Kyšelová   185,95 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50525 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Ing. Marek Rindoš   182,63 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50524 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt... Zdena Štupáková   184,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50521 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 1, I. NP byt... Štefan Suvák, Irina Suváková   117,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50518 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 8, IV. NP byt... Viera Chovancová   186,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50514 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt... Helena Hudáková   183,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50512 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 2, I. NP byt... Margita Nemergutová   116,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50511 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 1, I. NP byt... Marta Pavlovská   181,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50517 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 7, IV. NP byt... Milan Repka, Zuzana Repková   191,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50422 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 2, I. NP byt... Martin Lapšanský, Katarína Lapšanská   182,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-283-082/2022 10.8.2022 Darca bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej... Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 00151866  0,00  
Detail Faktúra došlá PFA 6/2022 19.7.2022 Zoznam prijatých faktúr 6/2022 -   16 308,51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 6/2022 19.7.2022 Zoznam vydaných faktúr 6/2022 -   124,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z č. 6/2022 8.7.2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavnica v roku 2022, v zmysle VZN č. 3/2016 o... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP - KVET 30.6.2022 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Ján Štupák - KVET 54690056  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 169/6353/NZ-2022 24.6.2022 Dohoda o urovnaní majetkovej ujmy - líniová stavba - cesta vo verejnom záujme "1/68 Plavnica,... SR-Slovenská správa ciest 003328  20,01 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 5/2022 21.6.2022 Zoznam prijatých faktúr 5/2022 -   25 348,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 5/2022 21.6.2022 Zoznam vydaných faktúr 5/2022 -   695,80 EUR 
Export do csv