Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2022 19.5.2022 Zoznam vydaných faktúr 4/2022 -   1 982,46 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 4/2022 19.5.2022 Zoznam prijatých faktúr 4/2022 -   21 824,92 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2022 12.5.2022 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál- 4/2022 -   17 602,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod. 1 21.4.2022 Dodatkom č. 1 sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov v ČLÁNKU V. VÝŠKA... Mária Štupáková - Kaderníctvo Klárka 40 321 975  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2022 20.4.2022 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Lukáš Gladiš   0,50 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 3/2022 20.4.2022 Zoznam prijatých faktúr 3/2022 -   16 476,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 3/2022 20.4.2022 Zoznam vydaných faktúr 3/2022 -   267,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5-2022 14.4.2022 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Lucas Vnenk   0,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 3132022 6.4.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Lucas Vnenk, Wiktoria Švancarová   166,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KB/ZO/2022KB6605-2 1.4.2022 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi pomoc, podporu v... osobnýudaj.sk, s.r.o. 50528041  132,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 2/2022 23.3.2022 Zoznam prijatých faktúr 2/2022 -   15 030,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2022 3.3.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Spišská katolícka charita 35 514 221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3-2022 28.2.2022 Predmetom zmluvy je : odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Viktor Hrabovský   0,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 3 28.2.2022 Predmet nájmu sa počnúc dňom 01. 03. 2022 rozširuje o 1 miestnosť 1.01-a (Šatňa) o výmere... Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ 43 315 496  30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z zo dňa 22. 02. 2022 28.2.2022 Predmetom zmluvy je pristúpenie obce Svinia k Spoločnému školskému úradu Plavnica. Obec Svinia 00327760  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 22/38/054/109 25.2.2022 Predmetom dohody je úprava práv a povinností účastníkov dohody pri poskytnutí finančného... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa 30794536  3 487,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 1/2022 23.2.2022 Zoznam prijatých faktúr 1/2022 -   25 504,12 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 1/2022 23.2.2022 Zoznam vydaných faktúr 1/2022 -   1 982,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2022 15.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Gréckokatolícka charita Prešov 35514388  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2022 15.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2 000,00 EUR 
Export do csv