Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 01032021 3.3.2021 Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o... Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k Z zo dňa 21. 03. 2019 3.3.2021 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny v odpadovom... NATUR-PACK, a.s. 35979798  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2021 24.2.2021 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Karol Fuchs   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D PZ 64 19.2.2021 Odberateľ a dodávateľ sa dohodli na zmene Zmluvy o druženej dodávke plynu za nižšie... innogy Slovensko s r. o. 44291809  28,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 1/21 19.2.2021 Zoznam vydaných faktúr 1/2021 -   1 982,46 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 1/21 19.2.2021 Zoznam prijatých faktúr 1/2021 -   16 402,31 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská RZoPS - MOM 11.2.2021 Zmluvné strany uzatvárajú na základe § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o... Ľubovnianska nemocnica, n. o. 37886851  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNB27012021 4.2.2021 Predmetom nájmu je tzv. zadná časť stavby so súpisným číslom 217 o výmere 58,89 m² ,... AUTOMARKAS s. r. o. 50 926 721  46,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNB 31122020 29.1.2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov, predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č.... Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ 43315496  30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2020 25.1.2021 Zoznam prijatých faktúr 12/2020 -   31 265,15 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2020 25.1.2021 Zoznam vydaných faktúr 12/2020 -   569,82 EUR 
Detail Objednávka vyšlá OBJ 2020 22.1.2021 Zoznam objednávok za rok 2020 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPS MOM 21.1.2021 Zmluvné strany uzatvárajú na základe §269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o... Ľubovnianska nemocnica, n. o. 37886851  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 29.10.18 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 10. 2018 Nadiya Fomenko    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 01.08.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01. 08. 2019 Vladimír Pjecha    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 29.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 František Rindoš, Dominika Rindošová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 29.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 Martin Štupák    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 31.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Peter Kyšeľa, Monika Kyšeľová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 01.05.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01. 05. 2019 Anna Bukovinová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 31. 07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Helena Kulíková    
Export do csv