Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Peter Hamborský, Monika Hamborská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Martin Lapšanský, Katarína Lapšanská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 27.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 27.8.2019 Mária Štupaková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Pavol Nedbal    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 4.8.207 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 4.8.2017 Peter Krupka, Jaroslava Krupková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Peter Kmeč, Drahomíra Kmečová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Monika Krajger, Rudolf Krajger    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNBzo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Rudolf Krajger, Mária Krajgerová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 30.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30.7.2019 Marta Pavlovská    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 30.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30.7.2019 Margita Nemergutová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa30.9.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30.9.2019 Miroslava Pjechová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 29.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Helena Hudáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 18.12.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 18.12.2017 Peter Chovanec, Ivana Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 29.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Jozef Nemec, Mária Nemcová    
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.1 k ZoNB zo dňa31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Milan Repka, Zuzana Repková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1k ZoNB zo dňa 29.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29.7.2019 Viera Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB z o dňa 30.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30.7.2019 Štefan Suvák, Irina Suváková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa01.12.2017 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.12.2017 Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoNB zo dňa 01.08.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01.08.2019 Peter Pčolka, Emília Pčolková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k Zo NB zo dňa 31.7.2019 1.7.2020 Dodatok č. 1 ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31.7.2019 Zdena Štupáková    
Export do csv