Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.4.2018 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Jakub Štupák   0,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2018 -   90,13 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.4.2018 Zoznam prijatých faktúr 3/2018 -   19 465,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.4.2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Faktúra vyšlá - 13.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 03/2018 -   16 897,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.4.2018 Predmetom zmluvy je Dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská - 11.4.2018 Záväzok PDS pripojiť zariadenie žiadateľa špecifikované v čl. V. a VI. tejto zmluvy do... Východoslovenská distribučná , a. s. 36 599 361   
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.4.2018 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti, budovy - ZŠ, súpisné č. 217, Obec... Slovenská pošta, a. s. 36631124  2 970,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 20.3.2018 Zoznam prijatých faktúr 2/2018 -   18 237,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.3.2018 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela: "... SAGANSPORT s. r. o. 47846470  123 036,02 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 23.2.2018 Predmetom zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytovať v dohodnutom časovom období služby pre... ARTIMEX spol. s r.o. 47984651  400,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.2.2018 Zhotoviteľ pre objednávateľ poskytne službu: "Vypracovanie projektovej dokumentácie pre... Ing. Vladislav Slosarčík - ARTUM   4 100,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 19.2.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 1/2018 -   1 902,48 EUR 
Detail Faktúra došlá - 19.2.2018 Zoznam prijatých faktúr 1/2018 -   28 350,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 5.2.2018 Predmetom tejto zmluvy sú služby spojené s poskytovaním web-priestoru (WEBhosting) pre doménu:... Netix Solutions s. r. o 43783627  15,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2018 29.1.2018 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Spišská katolícka charita   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 24.1.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Anna Šujetová   80,50 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.1.2018 Zoznam prijatých faktúr 12/2017 -   32 436,96 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.1.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 12/2017 -   1 005,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 17.1.2018 Predávajúca je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti evidovanej na liste vlastníctva č. 1349,... Ing. Štefan Kyšela   172,20 EUR