Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 k ZoNb zo dňa 30.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 07. 2019 Miroslava Pjechová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 2907.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 Helena Hudáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 31.08.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 08. 2020 Patrik Krafčík    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 k ZoNB zo dňa 310719 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Milan Repka, Zuzana Repková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 k ZoNB zo dňa 29.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 Viera Chovancová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 300719 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 07. 2019 Štefan Suvák, Irina Suváková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 01. 08.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 01. 08. 2019 Peter Pčolka, Emília Pčolková    
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.2 k ZoNB zo dňa 31. 07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Zdena Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č.2 kZoNB zo dňa 31.07.19 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2019 Ing. Marek Rindoš    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 31. 07.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 31. 07. 2020 Maroš Kasenčák, Mária Kasenčáková    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoNB zo dňa 290719 11.1.2021 Dodatok č. 2, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 29. 07. 2019 Zuzana Kyšelová    
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZoNB zo dňa 30. 09.20 11.1.2021 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme bytu uzatvorená dňa 30. 09. 2020 Martina Štupáková    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 16. 12. 2020 11.1.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Peter Chovanec, Ivana Chovancová   184,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 16. 12.2020 11.1.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Rudolf Krajger, Mária Krajgerová   172,09 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 16.12.2020 11.1.2021 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Štefan Rindoš, Mária Rindošová   169,51 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2020 16.12.2020 Zoznam prijatých faktúr 11/2020 -   42 296,88 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 11/2020 16.12.2020 Zoznam vydaných faktúr 11/2020 -   341,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA D12/2020 15.12.2020 Dobropis -   -174,72 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 01. 12. 20 15.12.2020 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Veronika Tarasovičová, Andrej Tarasovič   194,74 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 k ZopNB 15.12.2020 Nájom nebytových priestorov pre rok 2020, nájomné po 50 % zľave poskytnutej prenajímateľom v... KABELOVKA, spol. s r. o. 36451312  1 150,00 EUR 
Export do csv