Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4-2022 15.2.2022 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Erika Tomková   0,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Zmluva č. 2/2022 10.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2 200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2021 7.2.2022 Zoznam objednávok rok 2021 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Z 1/2022 7.2.2022 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31 303 382  20 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB zo dňa 19. 01. 2022 1.2.2022 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Erika Tomková    
Detail Faktúra došlá PFA 12/2021 25.1.2022 Zoznam prijatých faktúr 12/2021 -   49 836,11 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2021 25.1.2022 Zoznam vydaných faktúr 12/2021 -   1 176,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15122 20.1.2022 Predmetom zmluvy je činnosť poskytovateľa služby podľa zákona NR SR č. 39/2007 Z. z. o... Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dč.1 20.1.2022 Dodatkom č. 1 sa mení Čl. IV bod 3 Zmluvy o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov. Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa 37790595  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPPS 18.1.2022 Predmetom zákazky je poskytovanie služieb externého manažmentu v rámci projektu "Triedený... M.A. Company s. r. o. 44220316  13 331,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ14122 18.1.2022 Mandatár sa zaväzuje, že zariadi za podmienok dohodnutých v tejto zmluve za odplatu pre... INPRO POPRAD, s.r.o. 36501476  5 640,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D. č. 1 7.1.2022 Dodatok č. 1 k zmluve o vytvorení spoločného školského úradu.
Dopĺňa sa posledná veta v...
Obec Lomnička, Obec Šarišské Jastrabie    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNH 131221 7.1.2022 1. Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti vedenej Okresným úradom Stará... Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica 31 979 319  34,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2022 5.1.2022 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Pavol Kyšeľa   0,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 17122021 4.1.2022 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti - 16 bytového obytného domu v Plavnici,... Štefan Rindoš, Mária Rindošová   169,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2022 23.12.2021 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... W-Control, s.r.o. 36804207  5 910,58 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 20.12.2021 Dodatkom č. 2 sa mení článok III. - Doba nájmu nasledovne:
Nájomný vzťah medzi...
Zdena Štupáková - VANILLA - CUKRÁREŇ   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská Nájomná zmluva 20.12.2021 Predmetom zmluvy je odplatný prenájom predmetu nájmu, za podmienok definovaných touto Zmluvou a... Jaroslav Kontra   30,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2021 16.12.2021 Zoznam prijatých faktúr 11/2021 -   26 933,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2021 16.12.2021 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Dis. Lucie Linsmaierová   0,40 EUR 
Export do csv