Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská OPKZP-PO1-SC111-2021-72/36 28.3.2023 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinností medzi Poskytovateľom a Prijímateľom pri... Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 42 181 810  449 176,55 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 2/2023 21.3.2023 Zoznam prijatých faktúr 2/2023 -   32 812,83 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2023 16.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15C/2022... Spišská katolícka charita 35 514 221  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2023000516 15.3.2023 Poskytovateľ sa zaväzuje v 1. polroku 2023 poskytnúť prenajímateľovi finančné prostriedky... Mesto Košice 00 691 135  36,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2408833819 9.3.2023 Dohoda o urovnaní k poistnej zmluve č. 2408833819 - zmluvné strany sa dohodli, že v plnom... Generali Poisťovňa 54 228 573  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2023 2.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 26/2023 zo... Združenie Mariánskej mládeže 37 860 399  500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2023 1.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica 31 303 382  20 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2023 1.3.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15D/2022... Gréckokatolícka charita Prešov 35 514 388  1 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2023 28.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15A/2022... Základná organizácia JDS Plavnica 008970183051  2 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 15E/2022... Dobrovoľný hasičský zbor Plavnica 001774746117  2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dod. č. 3 27.2.2023 Úprava a doplnenie niektorých ustanovení Zmluvy vzhľadom na legislatívne zmeny, ako aj na... NATUR-PACK, a. s 35 979 798   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPKNFV 230223 27.2.2023 Záväzok Obce Plavnica poskytnúť krátkodobú návratnú finančnú výpomoc formou pôžičky... PALONCA s.r.o. 36451312  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2023 27.2.2023 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, uznesenia OZ č. 46/2022 zo... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  14 707,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2023/AZ/DV 27.2.2023 Predmetom je stanoviť práva a povinnosti vlastníka a prevádzkovateľa pri prevádzkovaní... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968   
Detail Faktúra vyšlá VFA 1/2023 24.2.2023 Zoznam vydaných faktúr 1/2023 -   2 596,35 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 1/2023 24.2.2023 Zoznam prijatých faktúr 1/2023 -   26 301,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoVSBD 21.2.2023 Dodatkom sa mení čl. V. odmena za správu v ods. 1. SLOBYTERM, spol. s r.o. 31 719 104  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoBÚ 25123 30.1.2023 a) otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného typu VÚB Biznis účtu Štandard
b)...
VÚB, a.s. 31320155  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 2408833819 30.1.2023 Poistenie - balík M, poistné krytie PZP - limit krytia, druh vozidla L2-Prívesy nad 750 kg,... Generali Poisťovňa 54 228 573  69,75 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2022 30.1.2023 Zoznam prijatých faktúr 12/2022 -   28 533,27 EUR 
Export do csv