Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská D1 27.8.2021 Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - dohoda strán na aktivácii účastníckeho... Orange Slovensko, a. s. 35697270  0,00  
Detail Faktúra došlá PFA 7/2021 20.8.2021 Zoznam prijatých faktúr 7/2021 -   23 841,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 7/2021 20.8.2021 Zoznam vydaných faktúr 7/2021 -   2 239,71 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z1472021 11.8.2021 Zmluva o zverení majetku obce do správy - vlastník zveruje správcovi do správy dlhodobý... Základná škola s Materskou školou Plavnica 37872915  122 704,44 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2021 10.8.2021 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Alexander Rindoš   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2022 9.8.2021 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Mgr. Mária Pištejová   0,50 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 6/2021 20.7.2021 Zoznam prijatých faktúr 6/2021 -   37 481,66 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 6/2021 20.7.2021 Zoznam vydaných faktúr 6/2021 -   315,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2021 25.6.2021 Predávajúci je vlastníkom nehnuteľnosti zapísanej v katastri nehnuteľnosti vedenom... Pavol Kyšeľa   7,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 5/2021 22.6.2021 Zoznam prijatých faktúr 5/2021 -   26 503,41 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 5/2021 22.6.2021 Zoznam vydaných faktúr 5/2021 -   40,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 6/2021 17.6.2021 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 6/2021 -   6,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA kanál 4/2021 27.5.2021 Zoznam vyhotovených faktúr - kanál - 4/2021 -   16 928,69 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 4/2021 19.5.2021 Zoznam prijatých faktúr 4/2021 -   139 333,16 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 4/2021 19.5.2021 Zoznam vydaných faktúr 4/2021 -   1 900,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 321 1064 19.5.2021 Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť príjemcovi dotáciu v sume 3 000 € a... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11521/2021 R 11.5.2021 Za účelom zabezpečenia plynulosti procesu recyklácie odpadov z EPS sa zmluvné strany 1 a 2... POLYFORM, s.r.o. 31 679 137  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVS Orange 30.4.2021 Predmetom zmluvy je pridelenie SIM karty Orange Slovensko, a. s. 35697270   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k KZ Mivasoft 26.4.2021 Zmluvné strany sa dohodli na úprave identifikačných údajov Predávajúceho v záhlaví zmluvy... MIVASOFT, spol. s.r.o. 36289906   
Detail Faktúra došlá PFA 3/2021 22.4.2021 Zoznam prijatých faktúr 3/2021 -   21 134,02 EUR 
Export do csv