Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá PFA 1/2023 24.2.2023 Zoznam prijatých faktúr 1/2023 -   26,301.27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 2 k ZoVSBD 21.2.2023 Dodatkom sa mení čl. V. odmena za správu v ods. 1. SLOBYTERM, spol. s r.o. 31 719 104  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoBÚ 25123 30.1.2023 a) otvorenie a vedenie bežného účtu v zmysle zvoleného typu VÚB Biznis účtu Štandard
b)...
VÚB, a.s. 31320155  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská PZ č. 2408833819 30.1.2023 Poistenie - balík M, poistné krytie PZP - limit krytia, druh vozidla L2-Prívesy nad 750 kg,... Generali Poisťovňa 54 228 573  69.75 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2022 30.1.2023 Zoznam prijatých faktúr 12/2022 -   28,533.27 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2022 30.1.2023 Zoznam vydaných faktúr 12/2022 -   752.27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 28/3/22 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom Triedený zber komunálneho odpadu v... ELKOPLAST Slovakia s.r.o. 36 851 264  11,736.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská MZ230013 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... HYCA s.r.o. 35900008  90,800.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 1/2022 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... Ematech s.r.o. 31413919  104,304.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská č. 21/2021 25.1.2023 Dodanie tovaru pre kupujúceho v rámci zákazky s názvom: Triedený zber komunálneho odpadu v... Pentimex, s.r.o. 31622054  6,480.00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 2022 13.1.2023 Zoznam objednávok za rok 2022 -   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/4/2022 3.1.2023 Predmetom nájmu je tzv. predná časť stavby so súp. č. 217 – 8 miestností o výmere 119,89... Zdena Štupáková – VANILLA - CUKRÁREŇ 43 315 496  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/1/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., MUDr. Martina Imrichová 50 464 931   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/2/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... MUDr. Soňa Čefová, zubná ambulancia 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP 12/3/2022 31.12.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s.r.o. 47 521 252   
Detail Faktúra došlá PFA 11/2022 30.12.2022 Zoznam prijatých faktúr 11/2022 -   36,222.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 557/330/22P 27.12.2022 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, dátum začatia: 01. 12. 2022, miesto... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. 36 500 968  0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVK na rok 2023 22.12.2022 Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Plavnica č.18/04, príloha - ročný rozpočet... W-Control, s.r.o. 36804207  6,385.20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 4 22.12.2022 Zmluva č. 18/2004, Dodatok č. 4 o prevádzkovaní verejnej kanalizácie W-Control, s.r.o. 36804207  0.00  
Detail Faktúra došlá PFA 10/2022 30.11.2022 Zoznam prijatých faktúr 10/2022 -   29,667.03 EUR 
Nastavenia cookies