Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská - 30.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela "Protipovodňové opatrenia mimo vodného... BETPRES, s. r. o. 31684343  178 518,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ PO je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ BOZP je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Ing. Pavel Fedorko 37682075   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ WEB je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Netix Solutions s. r. o 43783627   
Detail Zmluva Dodávateľská - 28.5.2018 Predmetom Zmluvy o SOÚ_KS je spracúvanie osobných údajov Sprostredkovateľom v rozsahu a za... Anton Pristač - PRITON 30614139  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 25.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je uskutočnenie stavebných prác - zhotovenie stavebného diela:... VPMJ s. r. o. 47 226 412  178 110,49 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.5.2018 Zoznam prijatých faktúr 4/2018 -   24 198,94 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.5.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 4/2018 -   2 019,54 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava postupu, práv a povinnosti zmluvných strán pri určení... osobný údaj.sk, s r. o 50528041  42,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 9.5.2018 Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri podaní... Ján Repka - vedúci ĽH Pastrnoci   270,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.5.2018 Predávajúci je výlučným vlastníkom nehnuteľností (v podiele 1/1) zapísaných v katastri... Rímskokatolícka farnosť Sedembolesnej Panny Márie, Plavnica 31 979 319  14 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.5.2018 Predávajúci v prvom rade je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti nachádzajúcej sa v... Stanislav Mudrík a Ladislav Kyšeľa   1 250,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2018 25.4.2018 Predmetom zmluvy je:odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou.
Odvádzanie odpadových...
Ján Huba   0,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 20.4.2018 Účelom tejto zmluvy je úprava zmluvných podmienok, práv a povinností zmluvných strán pri... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 19.4.2018 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou Jakub Štupák   0,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá - 18.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 3/2018 -   90,13 EUR 
Detail Faktúra došlá - 18.4.2018 Zoznam prijatých faktúr 3/2018 -   19 465,56 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 18.4.2018 Predmetom tejto zmluvy je dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968   
Detail Faktúra vyšlá - 13.4.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 03/2018 -   16 897,92 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 13.4.2018 Predmetom zmluvy je Dodávka vody verejným vodovodom. Podtatranská vodárenská spoločnosť, a. s. 36500968