Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50524 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt... Zdena Štupáková   184,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50521 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 1, I. NP byt... Štefan Suvák, Irina Suváková   117,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50518 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 8, IV. NP byt... Viera Chovancová   186,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50514 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt... Helena Hudáková   183,23 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50512 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 2, I. NP byt... Margita Nemergutová   116,96 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50511 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 1, I. NP byt... Marta Pavlovská   181,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50517 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 7, IV. NP byt... Milan Repka, Zuzana Repková   191,42 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50422 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 2, I. NP byt... Martin Lapšanský, Katarína Lapšanská   182,05 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KRHZ-PO-VO-283-082/2022 10.8.2022 Darca bezplatne prevádza obdarovanému vlastníctvo hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej... Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 00151866  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoUPR28722 8.8.2022 Postúpenie užívania poľovného revíru Plavnica uznaného Rozhodnutím Lesného úradu v... Poľovnícke združenie Plavnica 37793853   
Detail Faktúra došlá PFA 6/2022 19.7.2022 Zoznam prijatých faktúr 6/2022 -   16 308,51 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 6/2022 19.7.2022 Zoznam vydaných faktúr 6/2022 -   124,08 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Z č. 6/2022 8.7.2022 Poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce Plavnica v roku 2022, v zmysle VZN č. 3/2016 o... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP - KVET 30.6.2022 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Ján Štupák - KVET 54690056  50,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 169/6353/NZ-2022 24.6.2022 Dohoda o urovnaní majetkovej ujmy - líniová stavba - cesta vo verejnom záujme "1/68 Plavnica,... SR-Slovenská správa ciest 003328  20,01 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 5/2022 21.6.2022 Zoznam prijatých faktúr 5/2022 -   25 348,37 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 5/2022 21.6.2022 Zoznam vydaných faktúr 5/2022 -   695,80 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZPU Z-Boxu 14.6.2022 Prenajímateľ je ako vlastník či je na základe iného právneho dôvodu oprávnený prenechať... Packeta Slovakia s. r. o. 48136999  80,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 27052022 10.6.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt... Anna Bukovinová   160,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 322 0945 24.5.2022 Dotácia pre DHZ na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, na osobné ochranné... Dobrovoľná požiarna ochrana SR 00177474  3 000,00 EUR 
Export do csv