Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoS 5922 14.9.2022 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri obchodnej spolupráci v... Obecný podnik Plavnica, s.r.o., r.s.p. 54 527 171  0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská D č. 1 50321 12.9.2022 Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme bytu č. 1, v bloku A, vo vchode B, súpisné číslo 503 - zmena... Marek Štupák, Mária Štupáková   160,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50523 31.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt... Peter Pčolka, Emília Pčolková   189,27 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50423 31.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt... Mária Štupaková   166,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50312 31.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 2, I. NP byt... Vladimír Pjecha   154,24 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 7/2022 18.8.2022 Zoznam prijatých faktúr 7/2022 -   16 330,46 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 7/2022 18.8.2022 Zoznam vydaných faktúr 7/2022 -   1 982,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50328 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 8, IV. NP byt... Monika Hubová   159,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50327 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 7, IV. NP byt... Ľudmila Čičmancová   160,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50324 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt... Ľuboš Furtkevič, Jana Furtkevičová   162,36 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50323 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt... Martin Platko, Mária Platková   164,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50322 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 2, IV. NP byt... Mária Mláková   99,06 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50318 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 8, IV. NP byt... Helena Kulíková   160,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50315 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Peter Kyšeľa, Monika Kyšeľová   169,51 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50313 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 3, II. NP byt... František Rindoš, Dominika Rindošová   166,19 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50426 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt... Peter Kmeč, Drahomíra Kmečová   175,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50424 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 4, II. NP byt... Pavol Nedbal   175,41 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50421 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 1-izbový byt č. 1, I. NP byt... Peter Hamborský, Monika Hamborská   112,55 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50416 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 6, III. NP byt... Wieslaw Wojciech Pilch, Eva Pilchová   170,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB 50415 16.8.2022 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do odplatného užívania 3-izbový byt č. 5, III. NP byt... Marián Imrich, Eva Imrichová   178,73 EUR 
Export do csv