Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá PFA 01/2020 18.2.2020 Zoznam prijatých faktúr 01/2020 -   27 350,28 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 01/2020 18.2.2020 Zoznam vystavených faktúr 01/2020 -   1 982,46 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2/2020 k ZoD 11.2.2020 Predmetom tejto zmluvy je realizácia stavebného diela „Protipovodňové opatrenia mimo vodného... BETPRES s. r. o. 31684343  35 794,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 1/2020 3.2.2020 Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet nájmu,... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50 692 348  147,23 EUR 
Detail Objednávka vyšlá OBJ 2019 24.1.2020 Zoznam objednávok za rok 2019 -   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 1/2020 24.1.2020 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica   26 500,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2019 21.1.2020 Zoznam vystavených faktúr 12/2019 -   841,15 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 12/2019 21.1.2020 Zoznam prijatých faktúr 12/2019 -   22 429,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 5/2019 9.1.2020 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 4/2019 8.1.2020 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... MUDr. Soňa Čefová 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 3/2019 30.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... BENU SK 20, s. r. o. 47 521 252   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoOOV č. 2/2019 23.12.2019 Predmetom zmluvy je odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Igor Knapík    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 1/2019 20.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu:
nebytové priestory v budove súp. č. 74, v...
MUDr. Miroslav Kupec 35 520 345   
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNNP č. 2/2019 20.12.2019 Prenajímateľ prenecháva nájomcovi do nájmu: nebytové priestory v budove súp. č. 74, v... Immimed s.r.o., Miroslav Imrich 50 464 931   
Detail Faktúra došlá PFA11/2019 18.12.2019 Zoznam prijatých faktúr 11/2019 -   166 286,58 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 11/2019 18.12.2019 Zoznam vystavených faktúr 11/2019 -   675,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 5/2019 29.11.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce poskytne príjemcovi... Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica 31 979 319  1 000,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 10/2019 19.11.2019 Zoznam vystavených faktúr 10/2019 -   1 749,64 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 10/2019 19.11.2019 Zoznam prijatých faktúr 10/2019 -   21 584,78 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZ č. 6/2019 4.11.2019 Predmetom prevodu je pozemok C KN 903 k.ú. Plavnica, LV č. 1349, obec Plavnica. František Sakmár   81,90 EUR