Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Faktúra došlá PFA 07/2019 19.8.2019 Zoznam prijatých faktúr 07/2019 -   23 222,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoZFP č. 1/2019 13.8.2019 1) Predmetom zmluvy je združenie finančných prostriedkov účastníkov tejto Zmluvy za účelom... SOLISKO ČIRČ s. r. o., Obec Čirč, Obec Vislanka, Obec Malý Lipník   3 767,65 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 31/2019 9.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... František Rindoš   146,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 29/2019 8.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Marek Rindoš   169,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 30/2019 8.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Jozef Pružinský   159,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoOOV č. 1/2019 7.8.2019 Predmetom zmluvy je: odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Odvádzanie odpadových... Ján Moščovič    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 2/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Vladimír Pjecha   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 3/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Peter Kyšeľa   146,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 4/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Štefan Rindoš   146,26 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 5/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Helena Kulíková   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 6/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Mária Mláková   90,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 7/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Martin Platko   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 8/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Ľuboš Furtkevič   145,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 9/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Ondrej Vančo   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 10/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Ľudmila Čičmancová   147,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 11/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Monika Hubová   145,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 12/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Paulína Kyšeľová   157,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 13/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Marián Imrich   159,11 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 14/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Wieslaw Wojciech Pilch   157,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNB č. 15/2019 6.8.2019 Prenajímateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľnosti – 16 bytového obytného domu v... Martin Lapšanský   159,11 EUR