Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena s DPH
Detail Zmluva Dodávateľská ZoNsO č. 1/2019 25.3.2019 NATUR-Pack a Obec týmto uzatvárajú medzi sebou zmluvu o zabezpečení systému združénho... NATUR-PACK, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská NZ č. 1/2019 20.3.2019 1. Prenajímateľ touto Zmluvou dáva Nájomcovi do dočasného odplatného užívania Predmet... Julián Rindoš – KVETINÁRSTVO KATARÍNKA 50692348  1 079,65 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 02/2019 19.3.2019 Zoznam prijatých faktúr 02/2019 -   10 784,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 4/2019 19.3.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce a uznesenia OZ č. 10/2019... Spišská katolícka charita   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPVV č. 386/05/VK/DV,DK 14.3.2019 Dodatok č. 4 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s.    
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPU č. 3/2018/ZPÚ/SL 1.3.2019 Prevádzkovateľ 1 je prevádzkovateľom verejného vodovodu v obci Plavnica. Na tento účel má s... Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.   40,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 01/2019 20.2.2019 Zoznam prijatých faktúr 01/2019 -   19 247,40 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 01/2019 20.2.2019 Zoznam vystavených faktúr 01/2019 -   1 749,64 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPSTO č. 9/7/11/0080/15 15.2.2019 Dodatok č. 1 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky    
Detail Objednávka vyšlá OBJ 2018 29.1.2019 Objednávky za rok 2018 -   0,00  
Detail Faktúra došlá PFA 12/2018 23.1.2019 Zoznam prijatých faktúr 12/2018 -   46 160,19 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 12/2018 23.1.2019 Zoznam vystavených faktúr 12/2018 -   1 698,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 2/2019 18.1.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Základná organizácia JDS Plavnica   2 300,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 1/2019 15.1.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... FK Družstevník Plavnica   26 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoPFD č. 3/2019 10.1.2019 Obec v zmysle VZN č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce, schváleného rozpočtu na... Rímskokatolícka farnosť Sedembolestnej Panny Márie, Plavnica   2 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoN nebytových priestorov 28.12.2018 Prenajímateľ – vlastník objektu obecného úradu a budovy materskej školy Plavnica dáva do... KABELOVKA, spol. s r. o.   2 300,00 EUR 
Detail Faktúra vyšlá VFA 11/2018 19.12.2018 Zoznam vyhotovených faktúr 11/2018 -   24,00 EUR 
Detail Faktúra došlá PFA 11/2018 19.12.2018 Zoznam prijatých faktúr 11/2018 -   39 473,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 74Č/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 MUDr. Soňa Čefová 31 967 302   
Detail Zmluva Dodávateľská 74I/2 14.12.2018 Dodatok č. 2 Immimed s. r. o. 50464931