Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 110188 7.4.2011 Materiál - údržba - garáže OcÚ Elektro Alica, Stará Ľubovňa   1 079,91 EUR 
Detail Faktúra došlá 110043 12.4.2011 Za práce vykonané na stavbe: "Plavnica oprava po povodni" Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   35 996,27 EUR 
Detail Faktúra došlá 11000025 14.4.2011 Za geometrický plán Miroslav Ščurka, Chmeľnica   554,50 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111425 18.4.2011 Za služby spojené so zberom, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za I. štvrťrok 2011 EKOS, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   1 181,09 EUR 
Detail Faktúra došlá 31110079 19.4.2011 Za montáž vodovodného potrubia, uzáverov Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   904,06 EUR 
Detail Faktúra došlá 0132011 19.4.2011 Za renováciu dverí Gemika s. r. o., Stará Ľubovňa   1 301,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111515 26.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   522,31 EUR 
Detail Faktúra došlá 110065 26.4.2011 Za výkopové práce a záhrn s pracovným strojom - rozšírenie kanalizácie a vodovodu v časti... SOFER, s. r. o., Stará Ľubovňa   840,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2011 14.3.2011 Mandátna zmluva INPRO POPRAD, s. r. o.   12 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 16.5.2011 Prenájom nehnuteľnosti Zdena Štupáková, Plavnica 414   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 3352011 27.5.2011 Nájomná zmluva Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik,   0,00  
Detail Faktúra došlá 110070 11.5.2011 Za práce vykonané na stavbe: "Plavnica oprava po povodni", prístupová komunikácia na... Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   14 557,26 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111597 5.5.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac apríl 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 546,57 EUR 
Detail Faktúra došlá 7417653255 2.5.2011 Za elektrickú energiu Východoslovenská energetika a. s. Košice   2 881,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 201107 18.2.2011 Zmluva o dielo Mgr. Adriána Krajňáková, Prešov   1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 350/330/11P 7.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť,a.s   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 11.7.2011 Zmluva o dielo Ing. Alžbeta Kočišová, Michalovce   20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 28.3.2011 Mandátna zmluva Ing. Jozef Macejko - M. J. Consult, Bratislava   2 900,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 11.7.2011 Zmluva o dielo Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s.   428 635,57 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/7-2011 25.7.2011 Zmluva o sprostredkovaní umeleckého diela Mloci, občianske združenie   850,00 EUR 
Export do csv