Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Soňa Čefová, Hajtovka   981.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Miroslav Kupec, Stará Ľubovňa   810.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská RB201103 14.4.2011 Mandátna zmluva RamontBuilding, s. r. o. Prešov   15,100.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská KZPF/20090101 29.3.2011 Komisionárska zmluva LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava    
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.3.2011 Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Bratislava    
Detail Zmluva Dodávateľská 01/2011 30.3.2011 Zmluva o dielo STP akciová spoločnosť Michalovce   16,128.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11029 3.3.2011 Za materiál - zdravotné stredisko Instala Nova spol. s r. o. Stará Ľubovňa   569.08 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110498 9.3.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac február 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,545.26 EUR 
Detail Faktúra došlá 110094 14.3.2011 Za materiál - zdravotné stredisko Miroslava Orlovská - TINEA, Stará Ľubovňa   654.89 EUR 
Detail Faktúra došlá 201103004 21.3.2011 Za notebook InNET s. r. o. Stará Ľubovňa   621.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 24/2011 29.3.2011 Za poradenstvo pri výberovom konaní na stavebný dozor a na "Opravu škôd po povodniach" Ing. Pavel Fedorko, Plavnica   468.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204225 25.3.2011 Za vodné, bytový dom č. 503 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   585.96 EUR 
Detail Faktúra došlá 411204226 25.3.2011 Za vodné, bytový dom 504 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.   501.07 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111034328 31.3.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   1,558.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 11010 7.4.2011 Za elektrocentrálu HX 5000T Ján Mrug, Plavnica   1,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 11011 7.4.2011 Za elektrocentrálu LX 3000 Ján Mrug, Plavnica   650.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 090/2011 7.4.2011 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavncia a výkon obsluhy ČOV za II. štvrťrok 2011 W-Control, s. r. o., Poprad   1,047.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20111034 7.4.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac marec 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,220.66 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 7.4.2011 Za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavbu "Eko dvor a kompostáreň - Plavnica" Ing. Alžbeta Kočišová, Michalovce   3,400.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 04042011 7.4.2011 Za elektroinštalačné práce na obecnom úrade Martin Kyšeľa, Plavnica   821.00 EUR 
Nastavenia cookies