Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 36/2010-03 25.1.2011 Zmluva o dielo Združenie "IS - ARPROG/Plavnica   586 135,30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/073 7.1.2011 Zmluva o poskytovaní programových licencií firmy Ifosoft v. o. s. a služieb BrIS s. r. o. Prešov    
Detail Faktúra došlá 20105032 5.1.2011 Za TKO EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 122,77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 11.1.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia pod železničnou traťou (číslo domu 313) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.    
Detail Faktúra došlá 20105197 6.1.2011 Za TKO EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 202,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 101012010 14.1.2011 Za údržbárske práce Roľnícke družstvo v Plavnici   521,22 EUR 
Detail Faktúra došlá 012011 13.1.2011 Za obedy pre dôchodcov ZŠ s MŠ Plavnica   620,98 EUR 
Detail Faktúra došlá 0202011 17.1.2011 ČOV W-control Poprad   1 047,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 11000002 19.1.2011 Zameranie potoka Šambronka Miroslav Ščurka   3 300,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 24.1.2011 Za elektrinu VSE Košice   4 429,68 EUR 
Detail Faktúra došlá 12110007 27.1.2011 Za vodné PVPS Poprad   532,99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 28.1.2011 Za odbornú prehliadku plynových kotlov v bytových domoch č. 504 a 505 INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 612,80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1015002420 31.1.2011 Za stravné lístky Sodexho PASS   411,38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 20112149 2.3.2011 Za kanalizáciu - stočné Základná škola s Materskou školou Plavnica   465,52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110206 3.2.2011 Za vývoz odpadov a zneškodnenie odpadov na skládke EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 216,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 3.2.2011 Za elektrinu Východoslovenská energetika a. s., Košice   2 881,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100212 4.2.2011 Nákup hudobnej aparatúry HDT SK, s. r. o., Bratislava   568,32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011016 24.2.2011 Za materiál TINEA - Miroslava Orlovská, Stará Ľubovňa   1 009,98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov LAUDANUM, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   1 110,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Miroslav Imrich, Stará Ľubovňa   1 332,00 EUR 
Export do csv
Nastavenia cookies