Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD 36/2010-03 25.1.2011 Zmluva o dielo Združenie "IS - ARPROG/Plavnica   586,135.30 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011/073 7.1.2011 Zmluva o poskytovaní programových licencií firmy Ifosoft v. o. s. a služieb BrIS s. r. o. Prešov    
Detail Faktúra došlá 20105032 5.1.2011 Za TKO EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,122.77 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 1/2011 11.1.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia pod železničnou traťou (číslo domu 313) Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.    
Detail Faktúra došlá 20105197 6.1.2011 Za TKO EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,202.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 101012010 14.1.2011 Za údržbárske práce Roľnícke družstvo v Plavnici   521.22 EUR 
Detail Faktúra došlá 012011 13.1.2011 Za obedy pre dôchodcov ZŠ s MŠ Plavnica   620.98 EUR 
Detail Faktúra došlá 0202011 17.1.2011 ČOV W-control Poprad   1,047.60 EUR 
Detail Faktúra došlá 11000002 19.1.2011 Zameranie potoka Šambronka Miroslav Ščurka   3,300.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 24.1.2011 Za elektrinu VSE Košice   4,429.68 EUR 
Detail Faktúra došlá 12110007 27.1.2011 Za vodné PVPS Poprad   532.99 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011002 28.1.2011 Za odbornú prehliadku plynových kotlov v bytových domoch č. 504 a 505 INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,612.80 EUR 
Detail Faktúra došlá 1015002420 31.1.2011 Za stravné lístky Sodexho PASS   411.38 EUR 
Detail Faktúra vyšlá 20112149 2.3.2011 Za kanalizáciu - stočné Základná škola s Materskou školou Plavnica   465.52 EUR 
Detail Faktúra došlá 20110206 3.2.2011 Za vývoz odpadov a zneškodnenie odpadov na skládke EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,216.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 3.2.2011 Za elektrinu Východoslovenská energetika a. s., Košice   2,881.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 110100212 4.2.2011 Nákup hudobnej aparatúry HDT SK, s. r. o., Bratislava   568.32 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011016 24.2.2011 Za materiál TINEA - Miroslava Orlovská, Stará Ľubovňa   1,009.98 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov LAUDANUM, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   1,110.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2011 1.1.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov MUDr. Miroslav Imrich, Stará Ľubovňa   1,332.00 EUR 
Nastavenia cookies