Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá - 30.4.2012 Zoznam vyhotovených faktúr 3-4/2012 -   12 200,25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoN zo dňa 16.5.2011 30.4.2012 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme takto: Zdena štupáková   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.5.2012 Kúpna zmluva Paulína Bielaková, Plavnica 1   1,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML1201017 22.5.2012 Zmluva o dielo - vykonanie stavby v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie,... VÁHOSTAV-SK, a. s., Žilina   454 308,99 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.5.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2012 -   15 142,18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.6.2012 Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - doba nájmu LAUDANUM, s. r. o.   0,00  
Detail Faktúra došlá - 6.6.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2012 -   283 276,82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820102 7.6.2012 Dodatok č. 2 DZ221401203820102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2012 Kúpna zmluva Mária Gondeková, Plavnica 106   20,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva AUTODOPRAVA Dávid Olejnik, Spišský Hrušov   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012/šú 3.7.2012 Zmluva o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotín   0,00  
Detail Faktúra došlá - 10.7.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2012 -   11 157,34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Zámenná zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Kúpna zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   6 901,32 EUR 
Detail Faktúra došlá - 14.8.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2012 -   19 656,22 EUR 
Detail Faktúra došlá - 4.9.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2012 -   15 140,28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZOD č. 222/12 19.9.2012 Vypracovanie Prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie. W-Control, Poprad   1 560,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 237/12 19.9.2012 Dodávka, montáž, overenie a kalibrácia merného zariadenia množstva vôd pre ČOV Plavnica. W-Control, Poprad   3 624,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 2.10.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2012 -   11 723,62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3326 24.10.2012 Nájomná zmluva - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa Roľnícke družstvo v Plavnici   419,05 EUR 
Export do csv