Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra vyšlá - 30.4.2012 Zoznam vyhotovených faktúr 3-4/2012 -   12,200.25 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská D č.1 k ZoN zo dňa 16.5.2011 30.4.2012 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Zmluva o nájme takto: Zdena štupáková   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.5.2012 Kúpna zmluva Paulína Bielaková, Plavnica 1   1.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZML1201017 22.5.2012 Zmluva o dielo - vykonanie stavby v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie,... VÁHOSTAV-SK, a. s., Žilina   454,308.99 EUR 
Detail Faktúra došlá - 24.5.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 4/2012 -   15,142.18 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2 4.6.2012 Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - doba nájmu LAUDANUM, s. r. o.   0.00  
Detail Faktúra došlá - 6.6.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 5/2012 -   283,276.82 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820102 7.6.2012 Dodatok č. 2 DZ221401203820102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 8.6.2012 Kúpna zmluva Mária Gondeková, Plavnica 106   20.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 14.6.2012 Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva AUTODOPRAVA Dávid Olejnik, Spišský Hrušov   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012/šú 3.7.2012 Zmluva o pristúpení ku Školskému úradu Ľubotín Obec Ľubotín   0.00  
Detail Faktúra došlá - 10.7.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 6/2012 -   11,157.34 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Zámenná zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   0.00  
Detail Zmluva Dodávateľská - 10.8.2012 Kúpna zmluva Jozef Ševčík, Plavnica 298   6,901.32 EUR 
Detail Faktúra došlá - 14.8.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 7/2012 -   19,656.22 EUR 
Detail Faktúra došlá - 4.9.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 8/2012 -   15,140.28 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZOD č. 222/12 19.9.2012 Vypracovanie Prevádzkového poriadku verejnej kanalizácie. W-Control, Poprad   1,560.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 237/12 19.9.2012 Dodávka, montáž, overenie a kalibrácia merného zariadenia množstva vôd pre ČOV Plavnica. W-Control, Poprad   3,624.00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 2.10.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 9/2012 -   11,723.62 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3326 24.10.2012 Nájomná zmluva - odplatný nájom k pozemkom vo vlastníctve prenajímateľa Roľnícke družstvo v Plavnici   419.05 EUR 
Nastavenia cookies