Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Objednávka vyšlá 24/2011 5.12.2011 Rukavice, klamra - 2. RP PRK Ing. Štefan Repka - FERIMEX, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 25/2011 8.12.2011 Školenie pracovníkov - BOZP - 2. RP PRK Ing. Pavel Fedorko, Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská CEZ: UVSR - 1864/2011 12.12.2011 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného... Úrad vlády Slovenskej republiky   20 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 15.12.2011 Príkazná zmluva.
Príkazník - odborne spôsobilá osoba pre verejné obstarávanie - sa...
Viliam Paško, Nová 54, 073 01 Sobrance   950,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 26/2011 15.12.2011 Motorová píla Stihl MS-362 - 2. RP PRK Ján Mrug, Plavnica    
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.12.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Plavnica OZ INTEGRÁCIA SVIETI PRE VŠETKY DETI ROVNAKO   200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011007 22.12.2011 Za práce a činnosti vykonané podľa ZoD zo dňa 27. 10. 2011 WIG, spol. s r. o., Prešov   1 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 31110322 28.12.2011 Za odbočky z verejného vodovodu - podľa súpisu prác Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť   1 759,87 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114817 28.12.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac december 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 220,66 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 4.1.2012 Mení sa a dopĺňa Zmluva o nájme nebytových priestorov - výška nájomného a úhrada za... LAUDANUM, s. r. o.   710,40 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 9.1.2012 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 14. 04. 2011 C&S GROUP s. r. o. Michalovce   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 15.1.2012 Dodatok č. 1 k príkaznej zmluve Viliam Paško, Nová 54, 073 01 Sobrance   950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 19.1.2012 Úprava znenia mandátnej zmluvy v článku III. Cena za činnosť a jej splatnosť RamontBuilding, s. r. o., Prešov   13 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 8.2.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 1/2012 -   18 474,76 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 27.2.2012 Zmluva o dielo - predmetom je vypracovanie diela "Žiadosti o poskytnutie finančného príspevku v... Michal Bartoš - IP, Smižany   950,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1 29.2.2012 Zmena a doplnenie Zmluvy o dielo č. ZoD 36/2010-03 zo dňa 25. 01. 2011 Združenie "IS-ARPROG/ Plavnica", Košice   0,00  
Detail Faktúra došlá - 12.3.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 2/2012 -   25 857,86 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 16.3.2012 Kúpna zmluva Jaroslav Malík, Jana Malíková, Plavnica 105   260,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská ZoD č. 223/12 11.4.2012 Dodávka a montáž čerpadla do čerpacej stanice ČOV Plavnica. W-Control, Poprad   2 124,00 EUR 
Detail Faktúra došlá - 17.4.2012 Zoznam došlých faktúr za obdobie 3/2012 -   63 576,77 EUR 
Export do csv