Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20112833 13.7.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac jún 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,334.42 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110250 13.7.2011 Za práce na stavbe: "Živičné úpravy v obci Plavnica" JUNO DS, s. r. o., Stará Ľubovňa   5,348.59 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6/2011 19.7.2011 Mobilné toalety na športovo-kultúrnu akciu, ktorá sa bude konať 31. 07. 2011, 2 ks TOI TOI & DIXI spol. s r. o., Košice - šaca    
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 21.7.2011 Oprava miestneho rozhlasu pri domoch č. 307-313, 354, 120, 349, 179 a 138 František Ščurka - RATESAT, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 8/2011 21.7.2011 Lomový kameň nad 200 kg z dôvodu vyhlásenia III. stupňa PA o 13:30 v Obci Plavnica, 2000 t IS - LOM s. r. o. Maglovec    
Detail Objednávka vyšlá 9/2011 22.7.2011 Vystúpenie hudobno-dobrodružnej skupiny Mloci dňa 31. 07. 2011 v obci Plavnica Jozef Havadej, Prešov    
Detail Objednávka vyšlá 10/2011 22.7.2011 Lomový kameň z dôvodu vyhlásenia III. stupňa PA o 13:00 dňa 21. 07. 2011 v Obci Plavnica POĽANA - podielnícke družstvo, Jarabina    
Detail Objednávka vyšlá 11/2011 22.7.2011 Lomový kameň z dôvodu vyhlásenia III. stupňa PA o 13:00 dňa 21. 07. 2011 v Obci Plavnica, 1... IS - LOM s. r. o. Maglovec    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/7-2011 25.7.2011 Zmluva o sprostredkovaní umeleckého diela Mloci, občianske združenie   850.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 29.7.2011 Za elektrinu Východoslovenská energetika, Košice   2,958.00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101110725 29.7.2011 Za lomový kameň IS - LOM s. r. o. Maglovec   4,487.04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101110726 29.7.2011 Za lomový kameň IS - LOM s. r. o. Maglovec   4,692.47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111073313 29.7.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   3,513.92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101110740 1.8.2011 Za lomový kameň - III. stupeň povodňovej aktivity IS - LOM s. r. o. Maglovec   7,151.30 EUR 
Detail Faktúra došlá 201110022 2.8.2011 Za štrkodrva 0-63
Lomový kameň výber
POĽANA - podielnícke družstvo, Jarabina   9,560.54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2011 4.8.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia v časti obce č. d. 309 smerom pod potok Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.8.2011 Pozemky parc. č. 411/3 o výmere 2 007 m² , parc. č. 1133/11 o výmere 1 162 m² , podľa GPč.... Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Plavnica   30.00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8005100711 9.8.2011 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti - zdravotné stredisko SPP - distribúcia, a. s. Bratislava   0.00  
Detail Faktúra došlá 0892011 10.8.2011 Za protipovodňové smyky - surové kmene, ihličnaté dreviny jedľa LTDD, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   2,306.40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113063 10.8.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac júl 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1,220.66 EUR 
Nastavenia cookies