Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 20112833 13.7.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac jún 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 334,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 30110250 13.7.2011 Za práce na stavbe: "Živičné úpravy v obci Plavnica" JUNO DS, s. r. o., Stará Ľubovňa   5 348,59 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 6/2011 19.7.2011 Mobilné toalety na športovo-kultúrnu akciu, ktorá sa bude konať 31. 07. 2011, 2 ks TOI TOI & DIXI spol. s r. o., Košice - šaca    
Detail Objednávka vyšlá 7/2011 21.7.2011 Oprava miestneho rozhlasu pri domoch č. 307-313, 354, 120, 349, 179 a 138 František Ščurka - RATESAT, Stará Ľubovňa    
Detail Objednávka vyšlá 8/2011 21.7.2011 Lomový kameň nad 200 kg z dôvodu vyhlásenia III. stupňa PA o 13:30 v Obci Plavnica, 2000 t IS - LOM s. r. o. Maglovec    
Detail Objednávka vyšlá 9/2011 22.7.2011 Vystúpenie hudobno-dobrodružnej skupiny Mloci dňa 31. 07. 2011 v obci Plavnica Jozef Havadej, Prešov    
Detail Objednávka vyšlá 10/2011 22.7.2011 Lomový kameň z dôvodu vyhlásenia III. stupňa PA o 13:00 dňa 21. 07. 2011 v Obci Plavnica POĽANA - podielnícke družstvo, Jarabina    
Detail Objednávka vyšlá 11/2011 22.7.2011 Lomový kameň z dôvodu vyhlásenia III. stupňa PA o 13:00 dňa 21. 07. 2011 v Obci Plavnica, 1... IS - LOM s. r. o. Maglovec    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/7-2011 25.7.2011 Zmluva o sprostredkovaní umeleckého diela Mloci, občianske združenie   850,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 29.7.2011 Za elektrinu Východoslovenská energetika, Košice   2 958,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101110725 29.7.2011 Za lomový kameň IS - LOM s. r. o. Maglovec   4 487,04 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101110726 29.7.2011 Za lomový kameň IS - LOM s. r. o. Maglovec   4 692,47 EUR 
Detail Faktúra došlá 0111073313 29.7.2011 Za jedálne kupóny LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   3 513,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 1101110740 1.8.2011 Za lomový kameň - III. stupeň povodňovej aktivity IS - LOM s. r. o. Maglovec   7 151,30 EUR 
Detail Faktúra došlá 201110022 2.8.2011 Za štrkodrva 0-63
Lomový kameň výber
POĽANA - podielnícke družstvo, Jarabina   9 560,54 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 12/2011 4.8.2011 Prebíjanie kanalizačného potrubia v časti obce č. d. 309 smerom pod potok Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Zmluva Dodávateľská - 4.8.2011 Pozemky parc. č. 411/3 o výmere 2 007 m² , parc. č. 1133/11 o výmere 1 162 m² , podľa GPč.... Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Plavnica   30,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8005100711 9.8.2011 Zmluva o pripojení k distribučnej sieti - zdravotné stredisko SPP - distribúcia, a. s. Bratislava   0,00  
Detail Faktúra došlá 0892011 10.8.2011 Za protipovodňové smyky - surové kmene, ihličnaté dreviny jedľa LTDD, spol. s r. o., Stará Ľubovňa   2 306,40 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113063 10.8.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov k č. 200301 za mesiac júl 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 220,66 EUR 
Export do csv