Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 30110316 10.8.2011 Za dopravu a odpredaj lomového kameňa JUNO DS, s. r. o., Stará Ľubovňa   1 850,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 10/2011 10.8.2011 Za ťažbu, manipuláciu a dovoz kmeňov, za lano na prichytenie kmeňov a za svorky na zaistenie... Peter Semančík, Stará Ľubovňa   1 507,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 110243 15.8.2011 Za provizórnu obnovu miestnej komunikácie k ČOV - na základe príkazu starostu obce č.... Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   40 270,62 EUR 
Detail Faktúra došlá 110242 15.8.2011 Za vykonané povodňové záchranné práce - rýpadlo-nakladač Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   1 692,79 EUR 
Detail Faktúra došlá 1108017 18.8.2011 Za vykonanie povodňových záchranných prác - za prepravu lomového kameňa, za prepravu... GP-TRANS spol. s r. o., Plavnica   55 999,92 EUR 
Detail Faktúra došlá 18/2011 18.8.2011 Za vykonanie záchranných prác - stavebným strojom a nákladným vozidlom Dušan Harčarik, Ľubotín   2 946,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 13/2011 9.9.2011 Servisná prehliadka plynových kotlov v bytových domoch č. 504, 505 v obci Plavnica Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 20113358 12.9.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac august 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 549,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 197/2011 14.9.2011 Poskytovanie poradenských služieb pre projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica", na ktorý obec... ENICCO a. s. Bratislava   3 000,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 19/2011 19.9.2011 Za zemné a výkopové práce týkajúce sa protipovodňových opatrení
- čistenie priekop
-...
Dušan Harčarik, Ľubotín   1 593,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2011153 20.9.2011 Za inštalatérske práce - zdravotné stredisko INŠTALA NOVÁ, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   4 288,99 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská DZ221401203820101 26.9.2011 Zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít... Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, B   588 542,76 EUR 
Detail Faktúra došlá 05/11 28.9.2011 Za servisné prehliadky plynových kotlov v bytovom dome č. 504 a č. 505 Vladimír Kollár - Gastherm, Stará Ľubovňa   1 195,78 EUR 
Detail Faktúra došlá 20113908 3.10.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac september 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 216,42 EUR 
Detail Faktúra došlá 258/2011 3.10.2011 Za prevádzkovanie verejnej kanalizácie obce Plavnica a výkon obsluhy ČOV za IV. štvrťrok roka... W-Control, s. r. o., Poprad   1 047,60 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114166 8.10.2011 Za služby spojené so zberom, triedením, úpravou odpadu a prepravnými nákladmi za III.... EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   1 489,61 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 14/2011 17.10.2011 Práca Garanta projektu a príprava mapových podkladov - 2. RP PRK Ing. Anton Bednár, Lipany    
Detail Objednávka vyšlá 15/2011 17.10.2011 Práce vodného majstra - 2. RP PRK Ing. Marko Mihok, Svinia    
Detail Faktúra došlá 110154 18.10.2011 Odmena za výkon činnosti stavebného dozora počas realizácie stavebného diela: "Regenerácia... INPRO POPRAD, s. r. o., Poprad   6 311,74 EUR 
Detail Faktúra došlá 1110003 18.10.2011 Za dodávku materiálu fr. 0/32 vrátane prepravy a za prepravu materiálu fr. 0/90 GP-TRANS, spol. s r. o., Plavnica   1 418,42 EUR 
Export do csv