Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá 110386 18.10.2011 Za práce naviac vykonané na stavbe "Revitalizácia obce Plavnica" Ing. Milan Štupák - IVS, Stará Ľubovňa   2 981,48 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 16/2011 19.10.2011 Práce ťažby, príprava drevnej hmoty - 2. RP PRK Andrej Vančo, Plavnica    
Detail Objednávka vyšlá 17/2011 25.10.2011 Ihličnaté žrde - 2. RP PRK LTDD, Stará Ľubovňa    
Detail Zmluva Dodávateľská - 26.10.2011 Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) -... Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 18/2011 27.10.2011 Práce a činnosti uvedené v Zmluve o dielo zo dňa 27. 10. 2011 WIG, Prešov    
Detail Faktúra došlá 36/2011 31.10.2011 Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... ENICCO a. s., Bratislava   1 200,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská - 3.11.2011 Záväzok zhotoviteľa zrealizovať dielo, ktorým je súbor činností a prác pri zhotovení... WIG, spol. s r. o. Prešov   1 440,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 2240002722 8.11.2011 Za elektrinu Východoslovenská energetika a. s., Košice   2 958,00 EUR 
Detail Faktúra došlá 20114535 8.11.2011 Za vývoz a zneškodnenie odpadov za mesiac október 2011 EKOS, spol. s r. o. Stará Ľubovňa   2 104,04 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101550808, súpisné číslo 74 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 01 9.11.2011 Dodatok č. 01 k Zmluve o dodávke plynu - odberné miesto 4101505043, súpisné číslo 121 SPP, Bratislava   0,00  
Detail Zmluva Dodávateľská 1 11.11.2011 Zhotovenie stavebných prác na stavbe EKO dvor a kompostáreň Plavnica Vodohospodárske stavby - ekologický podnik a. s.   428 635,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 19/2011 11.11.2011 Vozidlo CAK na prebíjanie kanalizácie pri bytovom dome 505 a 504 v obci Plavnica Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť    
Detail Objednávka vyšlá 20/2011 12.11.2011 Údržba miestnych komunikácií v období december 2011 - apríl 2012 podľa potreby, t. j. na... Správa a údržba ciest PSK, oblasť Stará Ľubovňa, S    
Detail Zmluva Dodávateľská - 21.11.2011 Poskytnutie hotových potravinárskych výrobkov - pšeničnej múky hladkej v baleniach po 1 kg v... Potravinová banka Slovenska, o. z., Košice   0,00  
Detail Objednávka vyšlá 21/2011 21.11.2011 Stavebné klince - 2. RP PRK DMZ SLOVAKIA, s. r. o., SĽ    
Detail Objednávka vyšlá 22/2011 21.11.2011 Prenájom špeciálnych mechanizmov - 2. RP PRK Ing. Milan Štupák - IVS, SĽ    
Detail Faktúra došlá 47/2011 22.11.2011 Za projekt "EKO dvor a kompostáreň Plavnica" na základe Mandátnej zmluvy č. 197/2001 zo dňa... ENICCO a. s., Bratislava   2 400,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá 23/2011 25.11.2011 Drôt a klamra - 2. RP PRK Ing. Štefan Repka - FERIMEX, Stará Ľubovňa    
Detail Faktúra došlá 0111114394 28.11.2011 Za jedálne kupóny - 530 ks LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o.   1 870,00 EUR 
Nastavenia cookies