Zrevitalizovanie oddychovej zóny v obci Plavnica

Rozhodnutím ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny, bola v roku 2014  na projekt: Zrevitalizovanie oddychovej zóny v obci Plavnica poskytnutá dotácia vo výške 5 000 EUR s podmienkou zabezpečenia 5% nákladov z iných zdrojov.

Projekt predstavoval samostatne stojací objekt s pultovou strechou, ktorý by mal slúžiť najmä pre rodičov a deti, ktoré prídu na detské ihrisko a potrebujú sa skryť pred nepriaznivým počasím, alebo si budú chcieť len tak oddýchnuť a pogrilovať si.

Realizáciou projektu sa celkovo skrášlila lokalita oddychovej zóny - detského parku nachádzajúceho sa v blízkosti centra obce. Na tejto ploche v budúcnosti dôjde k výsadbe zelene a okrasných drevín, čo bude mať priamy dosah na zvýšenie environmentálneho povedomia obyvateľov obce Plavnica.