Multifunkčné ihrisko

Projekt „Viacúčelové ihriská“ sa uskutočnil na základe spolupráce medzi Nadáciou SPP a Úradom vlády Slovenskej republiky.

Celková výška nenávratného finančného príspevku, ktorú obec Plavnica získala,  bola

39 832,70 EUR ( 1 200 000,- Sk).

 Vybudovaním viacúčelového ihriska v obci Plavnica pribudla nová plocha na tenis, badminton, basketbal, hádzanú, futbal a volejbal. Ihrisko bude možné využívať aj vo večerných hodinách, keďže je vybudované aj s osvetlením. 

 V čase prázdnin budú môcť ihrisko využívať prázdninujúce deti a taktiež široká verejnosť. Na Deň detí a iné sviatky sa ihrisko využije na rôzne súťaže.

 Areál školy s multifunkčným ihriskom bude dostupný denne do 22:00 hodiny a bude možné byť využité všetkými, ktorí chcú pre seba a svoje zdravie niečo urobiť.

 

K stiahnutiu

Nastavenia cookies